Master i idrettsvitenskap

Det idrettsfaglige masterstudiet kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Masterstudiet er primært et fordypningsstudium hvor du spesialiserer deg innenfor utvalgte deler av idrettsfaget. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap.

Bevegelsessensorer sporer en utøver som trener

Dette studiet erstattes av tre nye masterprogram fra og med høsten 2022.

Om studiet

Masterstudiet har som mål å gi deg en høyere idrettsvitenskapelig utdanning med faglig fordypning hvor du gjennomfører et FoU-arbeid. Du søker deg inn på en av våre studieretninger:

Innholdet i bachelorretningen eller tilsvarende avgjør hvilke idrettsfaglige områder du er kvalifisert for. Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av hvilke emner som velges. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, fremlegging av resultat/arbeid både muntlig og skriftlig og laboratoriearbeid.

Gjennom studiet får du:

  • Inngående kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder og spesialisert innsikt i et avgrenset område
  • Innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking.
  • Erfaring med å arbeide selvstendig og analytisk med utviklings- og forskningsproblemer og evne til å kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og til allmennheten.

Norges idrettshøgskole er regnet som en av de mest velutviklede forskningsinstitusjonene i Europa innen idrettsvitenskap.

Karriere
Masterstudiet gir en generell idrettsvitenskaplig kompetanse som gjør at du stiller sterkere i jobbsammenheng. Du er kvalifisert til å arbeid i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Hvilken fagsammensetning du har i din bachelorgrad, og hva du velger å fordype deg i på masternivå, er med på å avgjøre hvilke type jobber du er kvalifisert for.

Se hva andre studenter med en idrettsvitenskapelig bakgrunn jobber med.