Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Dette studiet avvikles og det er ikke lengre mulig å søke opptak til. Studiet erstattes fra og med høsten 2021 av ny lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag.

Studiefakta

Studieplan

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Studiepoeng

180

Studieplasser

40

Pris

Semesteravgift kr 840,-

Avvikles

Innhold

Studiet erstattes fra og med høsten 2021 av Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 – 13, kroppsøving og idrettsfag.

Første studieår gir generell innsikt og praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter, samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett, menneskekroppens anatomi, funksjon og mekanikk. Du vil få kjennskap til fysiologiske og psykologiske forhold som er av betydning for prestasjonsutvikling, mestring og trivsel.

I andre og tredje studieår blir det lagt vekt på følgende sentrale temaer:

  • Hvordan utarbeider du god og målrettet undervisning som inkluderer alle elever?
  • På hvilke måter har du som lærer betydning for elevenes læring og utvikling?
  • Hvordan fremme kroppsøving og idrettsfagets plass og rolle i samfunnet?

Du blir lærer gjennom arbeid med aktivitetslære, fagdidaktikk (undervisningslære), basisfag, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår omtrent 70 dager praksis, hovedsakelig i grunnskolen og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. 

Arbeidsformer og organisering

Tabell som viser studieplanen for FKI

Faglærerutdanningen er 3-årig. I andre og tredje år legges det i studiet opp til veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer med fokus på læreryrket. Faglærerutdanningens siste år gir deg også anledning til å velge fordypningsaktivitet og tema for bacheloroppgaven. Skolepraksisen i utdanningen foregår under veiledning av lærere i grunnskolen og videregående skole. I hele studiet stilles krav til fremmøte og aktiv deltakelse, og du vil få en stor grad av ansvar.

Øvrig informasjon

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

Videre studier

Bachelorprogrammet kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Video

Se vår digitale omvisning av NIHs campus og fasiliteter. 

Jobbmuligheter

Ved fullført treårig faglærerutdanning kan du undervise i grunnskolen og innen videregående opplæring.

Se ulike jobbmuligheter her ->

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Opptakskontoret
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-11:30 og 12-14

Bestill studieveiledning