Ulf Ekelund

Myter og fakta om trening og forbrenning av kalorier!

Ulf Ekelund disputerte ved Karolinska Institutet 2002. Deretter var han 1 år post doc ved Universitetet i Cambridge. Han arbeidet som forsker og gruppeleder i 8 år ved Medical Research Council Epidemiology Unit (University of Cambridge).
Ulf Eklund har vært professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH siden 2012. Han har publisert mer enn 300 refereegranskede forskningsartikler. H-index =74.

 


 

Foredrag:

Myter og fakta om trening og forbrenning av kalorier!