Susanne Lütken

Reebok AeroDance - enkel danseinspirert aerobic time

susanne.png

 

Susanne Lütken er Omnichannel manager i Reebok Norway og gruppetreningsinstruktør på Myrens Nittedal.

- utdannet på NIH (kroppsøving og idrettsbiologi)

- 6 år som foreleser på NIH Aktiv (tidligere NIH Fitness)

-10 år som koordinator i SATS og SATS skolen

- fire NM titler i SportsAerobic og deltatt fire ganger i VM

- har vært en del av Team Reebok siden 90 tallet, og hatt  conventiontimer både i Norge og i utlandet

 


 

Aktivitetstime: Reebok AeroDance (Susanne med Reebok-crew)

- Non stop enkel koreografi time  med flyt og danseinspirerte trinn. Her kan alle være med!