Nina Sølvberg

Flirting or hurting? – seksuell trakassering blant PT’er og gruppetreningsinstruktører


 

Nina Sølvberg har en bachelorgrad med fordypning i «fysisk aktivitet og helse» (NIH, 2015) og en mastergrad med fordypning i idrettsmedisinske fag (NIH, 2018) (tematikk: fysisk aktivitetsnivå og depressive symptomer hos kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelse).

Hun er nå stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Prosjektet omhandler seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet blant elever på toppidrettsgymnas og ordinære videregående skoler i Norge. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

 


 

Foredrag:

Flirting or hurting? – seksuell trakassering blant PT’er og gruppetreningsinstruktører»