Kethe Svantorp-Engen

Kosttilskudd, trening og forstyrret spiseatferd

Kethe har Bachelor i idrettsvitenskap fra 2013; fordypning i fysisk aktivitet og helse, NIH 
 -University of Ottawa, department of human kinetics. Hun har mastergrad i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag i 2016, NIH.

Kethe er stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag, og ExtraStiftelsen finansierer hennes prosjekt Sunn kroppsopplevelse 2. Prosjektet innebærer å kartlegge og undersøke effekten av et intervensjonsprogram når det kommer til kroppsbilde, selvfølelse, livsstilsvaner, forstyrret spiseatferd og bruk av sosiale medier hos ungdom.

Kompetanseområder:
Kroppsbilde, kroppsopplevelse og kroppsmisnøye
Spiseforstyrrelser og kroppssammensetning
Fysisk aktivitet, trening og hjerte- og karsykdom

 


 

Foredrag: 

Kosttilskudd, trening og forstyrret spiseatferd