Treningsfasiliteter

NIH har gode treningsfasiliteter som du som student kan benytte også utenom undervisningen. I tillegg ligger Nordmarka med sine flotte treningsmuligheter bare et steinkast unna.

Flotte treningsmuligheter både på NIH og områdene rundt. Med Sognsvann og Nordmarka som nærmeste naboer ligger alt til rette for rekreasjon, trening og sosial hygge. Foto: Emil Sollie

Treningssenter

Norges idrettshøgskole har et topp moderne treningssenter med spinningsal, styrke- og utholdenhetssone, 60 meters løpebane og multitreningssal med speil til bruk for våre studenter, ansatte og NIHs pensjonister. Senteret er delt inn i en kardio-sone og en styrke-sone. Kardio-sonen inneholder tredemøller, ellipsemaskiner, ergometersykler, spinningsykler, romaskiner og stakeergometer. Mange av disse har medieskjermer der du blant annet kan koble deg mot internett. Ta en titt på vår 360 graders visning av fasilitetene.

Styrke-sonen inneholder en frivekstavdeling med blant annet løfteplattformer, panatta plate-loaded styrkeapparater, technogym styrkeapparater med vektmagasin, keiserapparater til trening og testing, og en funksjonell sone til mer fleksibel trening. Treningssenteret har også en egen undervisningssone med frivekter og magasinapparater.

Alle technogymapparatene har teknologi som lar deg logge treningen din i Mywellness-cloud (app).

Åpningstider hverdager: 08.00 - 21.30 
Åpningstider lørdag og søndag: 09.00-17.30

Vi gjør oppmerksom på at venner, familie, klubb/lag o.l. ikke har tilgang til treningssenteret.

Svømmehall
Som student ved NIH kan du bruke svømmehallen i åpningstiden, så lenge det ikke er undervisning eller annen avtalt aktivitet der. Undervisning/forskning i regi av NIH har alltid førsteprioritet.

Baner og haller
Du har mulighet til å leie både lokaler og utstyr på NIH. Ønsker du å leie lett treningsutstyr for egentrening, ta kontakt med Servicetorget.

Saler, haller eller uteanlegg kan du ved ledighet benytte deg av for egentrening. 

Les mer i retningslinjer og reglement for bruke av NIHs anlegg og lokaler på www.nih.no/utleie.

Dopingfritt NIH
NIH er en dopingfri sone. Studenter, ansatte og andre brukere av anlegget skal ikke benytte dopingmidler. I samarbeid med Antidoping Norge gjennomføres det dopingkontroller i høgskolens treningssenter.

Dopingkontroll kan bare gjennomføres etter godkjenning av den enkelte bruker av treningssenteret. Vi oppfordrer alle studenter til å undertegne avtale om mulig dopingkontroll.

Skjema for avtale om dopingkontroll er lagt ut i Servicetorget. Vi understreker at det er frivillig å undertegne skjemaet, og at informasjon om hvem som har signert holdes strengt fortrolig.