Treningsfasiliteter

NIH har gode treningsfasiliteter som du som student kan benytte også utenom undervisningen. I tillegg ligger Nordmarka med sine flotte treningsmuligheter bare et steinkast unna.

Flotte treningsmuligheter både på NIH og områdene rundt. Med Sognsvann og Nordmarka som nærmeste naboer ligger alt til rette for rekreasjon, trening og sosial hygge. Foto: Emil Sollie

Treningssenter
Under rehabiliteringen av NIHs bygningsmasse, er treningssenteret midlertidig lokalisert i kombihallen. Med gyldig studentkort har du adgang til treningssenteret i hele åpningstiden.

Åpningstider:

Mandag–fredag: kl. 8.00-21.30

Lørdag–søndag: kl. 9.00–17

MERK: det er kun studenter, ansatte og NIHs pensjonister som gis adgang til midlertidig treningssenter.

Undervisning og forskningsprosjekt der eksterne personer deltar videreføres som i dag.

Fagseksjonene som gjennomfører prosjekt i treningssentret med eksternt personell, skal sørge for at deltakere gis lovlig adgang i perioden den enkelte person deltar i prosjektet.

Som en påminnelse; det tillates ikke at studenter, ansatte eller NIH pensjonister tar med seg andre personer (venner, familie, klubb/lag o.l.) for trening i treningssentret.

Svømmehall
Som student ved NIH kan du bruke svømmehallen i åpningstiden, så lenge det ikke er undervisning eller annen avtalt aktivitet der. Undervisning/forsking i regi av NIH har alltid førsteprioritet.

Baner og haller
Du har mulighet til å leie både lokaler og utstyr på NIH. Ønsker du å leie lett treningsutstyr for egentrening, ta kontakt med Servicetorget.

Saler, haller eller uteanlegg kan du ved ledighet benytte deg av for egentrening. 

Les mer i retningslinjer og reglement for bruke av NIHs anlegg og lokaler på www.nih.no/utleie.

Dopingfritt NIH
NIH er en dopingfri sone. Studenter, ansatte og andre brukere av anlegget skal ikke benytte dopingmidler. I samarbeid med Antidoping Norge gjennomføres det dopingkontroller i høgskolens treningssenter.

Dopingkontroll kan bare gjennomføres etter godkjenning av den enkelte bruker av treningssenteret. Vi oppfordrer alle studenter til å undertegne avtale om mulig dopingkontroll.

Skjema for avtale om dopingkontroll er lagt ut i Servicetorget. Vi understreker at det er frivillig å undertegne skjemaet, og at informasjon om hvem som har signert holdes strengt fortrolig.