Tony Danielsen

Tony Danielsen

Styremedlem
2. året bachelor, studieretning trening, coaching og idrettspsykologi

Jeg heter Tony og er en liten (bokstavelig talt) rabagast fra fjellene i Hallingdal. Er med andre ord en fjellape med entusiasme for lek, helst i snøen eller med en ball i beina.

Grunnen til at jeg ønsket meg inn i studentstyrer er så enkel som at jeg ønsket å engasjere meg i det som skjer i og rundt skolen og bidra til at studentene har det bra.

Jeg ønsker at studenter på NIH skal bry seg, ha meninger og føle at disse meningene blir hørt. For å ha en formening om det som skjer må man også ha info om hva som kan komme til å skje, og her har jeg lyst å bidra.