Svend Sondre Frøshaug

Svend Sondre Frøshaug

Leder
Alder: 24. År
Fra: Trøgstad, den flotteste plassen i Østfold
Maste, studieretning kultur og samfunn
Interesse utenfor idretten: Gummibåt

Jeg har vært student på NIH siden 2011 og jeg går nå en mastergrad i kultur og samfunn. På NIH har jeg tidligere involvert meg på flere områder, både som aktiv i studentforeninger og nå de to siste årene i Studentstyret ved NIH. Gjennom mine 5 år som student på denne institusjonen har jeg lært veldig mye. Mye har jeg lært i utallige forelesninger og faglige debatter, men jeg har kanskje lært enda mer av mine gode medstudenter i NIH kantinen eller i skolens ganger. NIH har et usedvanlig godt studentmiljø, og jeg ønsker å jobbe for at NIH sine studenter skal oppleve dette flotte studentmiljøet og at de skal få en best mulig studiehverdag.

Vervet som leder i studentstyret er inspirerende og spennende på mange måter. Det er givende å jobbe for å sikre NIH studentene sine ønsker og rettigheter, og det er morsomt å kunne være med å skape et pulserende studentmiljø. I tillegg ønsker jeg i denne perioden å jobbe spesielt med å formidle NIH studentene sin kompetanse ut mot arbeidslivet. Dette synes jeg er veldig viktig. Her gjorde vi store fremskritt i fjorårets styreperiode, og jeg ønsker nå å jobbe videre med dette samt nye og spennende prosjekter som leder av studentstyret ved NIH.