Medlemmer

Studentstyrets medlemmer kommer fra ulike deler av landet, tar ulik fordypning og har forskjellige mål med sine verv. Bli litt bedre kjent med dem her!