Oppgaver og mål

Studentstyret består av fem medlemmer som hver representerer studentene i ulike utvalg ved NIH og eksternt.

Medlemmer av NIH studentstyret
Studentstyret jobber for studentene og representerer deres behov og ønsker i ulike utvalg internt og eksternt.

Styret er bindeleddet mellom studentene og ledelsen, og er representert i en rekke utvalg og verv der studentenes saker står i fokus.

For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene. Studentstyret vil også sørge for engasjement hos studentene på skolen ved å arrangere blant annet debatt og motivasjonsforedrag.

Studentstyrets oppgaver

 • Representer studentene internt og eksternt.
 • Representerer studentenes saker i en rekke verv, blant annet i hovedstyret på NIH, velferdstinget, studieutvalget, likestillingsutvalget, læringsmiljø-utvalget, kantineutvalget og tilsettingsutvalget.
 • Bevilger penger, og samkjører de ulike foreningene på skolen.
 • Jobber for at relevant informasjon skal nå ut til studentene.
 • Leder tillitsvalgtordningen gjennom forum og tillitsvalgtmøter.

Mål for 2015/2016

 1. Arbeide for å styrke studentmiljøet.
 2. Arbeide for å fremme studentenes kompetanse ut mot arbeidslivet.
 3. Skape studentpolitisk og samfunns-
 4. relatert engasjement blant studentene.
 5. Beskytte studentenes rettigheter og ønsker internt og eksternt.

Hvordan nå målene?

 1. Studentstyret vil styrke studentmiljøet på NIH
 • Være en økonomisk og rådgivende støttespiller for foreningene
 • Tilrettelegge for gruppetreningstimer på skolen
 • Organisere og fremme den internasjonale studentdagen 17.november, med fokus på studentenes psykiske helse
 • Stelle i stand uhøytidelige happenings for studentene
 • Studentstyret vil arbeide for å fremme våre studenters kompetanse ut mot arbeidslivet
 • Arrangere fagdag på NIH, hvor fokuset skal være å se muligheter i arbeidslivet
 • Oppfordre studentene til å reise på fagdager og arrangementer på andre institusjoner.
 • Sette NIH-studentene på «kartet» igjennom å invitere fagmiljøet til debatt o.l.

    2. Studentstyret vil skape studentpolitisk- og samfunnsrelatertengasjement blant våre studenter

 • Ved å arrangere en faglig debatt
 • Ved å fremme fokus i perioder på politiske – og samfunnsrelaterte saker

    3. Studentstyret skal beskytte studentenes rettigheter og ønsker internt og eksternt på NIH

 • Være et sterkt bindeledd mellom studentene og ledelsen
 • Ha regelmessige møter med ledelsen
 • Knytte et sterkere bånd mellom studentene og ledelsen. 
 • Opprettholde god kontakt med studentene gjennom tillitsvalgtmøter, foreningsmøter og en høy tilstedeværelse på skolen.

Kontakt

Studentstyret

Kontakt studentstyret
nihstudentstyret@gmail.com