Medlemmer

Studentstyrets medlemmer kommer fra ulike deler av landet, tar ulik fordypning og har forskjellige mål med sine verv. Bli litt bedre kjent med dem her!

Olav Skrudland

Leder
Alder: 25 år
Studieretning: Master ved Seksjon for kultur og samfunn
Tlf: 97897239 
Mail: olavskrudland@gmail.com

Andrea Bell Pedersen

Nestleder
Alder: 25
Studieretning: Bachelor i Sport Management
Tlf: 99353425
Mail: andrea_bped@hotmail.com

Tony Danielsen

Styremedlem
Alder: 27
Studieretning: PPU
Tlf: 47393000
Mail: danielsentony@gmail.com

Erik Marius Nygaard

Styremedlem
Alder: 22 år
Studieretning: Bachelor i Sport Management
Tlf: 40611028
Mail: erikmariusnygaard@gmail.com

Kjetil Rønneberg

Styremedlem
Alder: 25
Studieretning: Master ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne
Tlf: 92636736
Mail: Kjetil_ronneberg@hotmail.com