Leder- og nestlederkandidater til Studentstyret 2020/2021

Bli med å velge hvem som skal jobbe for deg i Studentstyret på NIH dette skoleåret!

Vi har én kandidat til lederjobben og tre nestlederkandidater.
Her kan du lære mer om hver enkelt og finne ut hvem DU vil stemme inn.

Kandidatene til resten av styret blir klar i uke 37.

Lederkandidater

Tuva Witzøe Johannessen portrett

Tuva Witzø Johannessen

Hei, mitt navn er Tuva Witzø Johannessen, og jeg er 24 år. Jeg tar en master i kultur og samfunn, og er nå inne i mitt femte år her på NIH.

 Jeg stiller til gjenvalg som leder fordi jeg ønsker å fortsette å jobbe for at vår studiehverdag skal være blant landets beste. Dette innebærer at Studentstyret må jobbe for at både studiekvalitet og trivsel skal være så god som mulig, fordi de beste resultatene blir til der hvor høy faglig kvalitet og et godt læringsmiljø står i fokus.

I løpet av mine fire år på NIH har jeg blitt mer og mer glad i skolen og alle de fine menneskene her. Gjennom det siste året har jeg vært så heldig at jeg har fått være leder for Studentstyret. Dette har gitt meg erfaringer jeg ikke ville vært foruten, men også en lyst til å fortsette arbeidet i året som kommer.

Sammen ønsker jeg at Studentstyret det kommende året skal jobbe for at alle studenter skal bli sett og hørt, og at deres meninger og rettigheter skal ivaretas.

Som leder for Studentstyret mener jeg det er viktig å være engasjert og inkluderende, og samtidig motivert til å legge ned det arbeidet som trengs for at studentenes meninger skal bli hørt og inkludert i beslutninger som tas ved skolen. Dette vil jeg gjøre ved å være åpen og lyttende, og alltid være mottakelig for konstruktive tilbakemeldinger fra mine medstudenter og kollegaer i Studentstyret.

Innsatsen vi legger ned i studiene vil forhåpentligvis gi uttelling den dagen vi er ferdig på NIH.

For meg er det viktig at det vi lærer skal gi relevante erfaringer som vil bidra til at vi kan jobbe med lidenskapen vår, og bruke vår kunnskap til å utvikle norsk idrett i fremtiden.

Jeg vil fokusere på at studiene skal innebære mer praktisk læring, og mer samarbeid med arbeidslivet. Dette håper jeg kan bidra til å gjøre mulighetene vår mer synlige og tilgjengelige.

Dersom jeg får muligheten til å sitte et år til som leder for Studentstyret, vil jeg gjøre mitt beste for at studiehverdagen ved NIH gjør at vi gleder oss til å gå på skolen hver eneste dag.

Godt valg!

 

Nestlederkandidater

Line Vatningen portrett

Line Vatningen

Hei, mitt navn er Line Vatningen, jeg er 24 år og har akkurat startet på 2.-året master i

idrettsmedisin. Etter 4 år på NIH, og et år som styremedlem i Studentstyret, ønsker jeg nå å stille til valg som nestleder.

Året som styremedlem har vært utrolig lærerikt og gitt meg mange nyttige erfaringer, noe som gjør at jeg ønsker å stille til gjenvalg.

Koronasituasjonen førte til at vi alle fikk et veldig annerledes vårsemester, noe som også gjorde at vi ikke fikk gjennomført alt vi hadde planlagt. Dette er en av flere grunner til at jeg har et sterkt ønske om å fortsette i Studentstyret, da jeg ønsker å være med og fullføre mye av det interessante arbeidet vi har begynt på.

I tillegg til erfaringen jeg har fått med meg fra året som styremedlem tror jeg at min evne til å samarbeide med andre vil være en god egenskap å ha som nestleder.

Jeg ønsker å være en god støttespiller både for Studentstyrets leder, styremedlemmer og studentene. Sammen med resten av styret ønsker jeg å jobbe for og skape en best mulig studiehverdag for studentene på NIH, både faglig og sosialt.

Mine fokusområder vil være å gjøre utdanningen på NIH ettertraktet og relevant for arbeidslivet, og at studentene skal være trygge på at kunnskapen de tilegner seg er verdifull.

En utdanning ved NIH skal være like mye verdt som en utdanning fra andre institusjoner, og vi skal ha noe igjen for at vi våger å satse på lidenskapen vår!

Når det er sagt, er Studentstyrets viktigste oppgave å sørge for at studentene blir sett og hørt. Jeg håper og tror at jeg kan være et bindeledd for å sikre dette, og at jeg kan løse denne oppgaven på en god måte hvis jeg får muligheten.

Til slutt vil jeg ønske dere et godt valg, og oppfordre alle til å bruke stemmen sin!

Tony Danielsen portrett

Tony Danielsen

Hei, godtfolk! Mitt navn er Tony, jeg er 29 år og er nå på mitt sjette år her på NIH hvor jeg tar en master i coaching og idrettspsykologi. Jeg har rollen som nestleder i det nåværende studentstyret og føler jeg gjerne ønsker å fortsette dette arbeidet i lag med det kommende styret som nå blir valgt av dere.

Etter to sammenhengende år i styret føler jeg virkelig for å bruke det jeg har lært så langt og ta det et skritt videre. Av den grunn ønsker jeg å stille til gjenvalg som nestleder!

Studentstyrets viktigste funksjon er å utøve deres, studentenes, stemme. Deres hverdag som studenter her på NIH kan påvirkes, bare dere blir hørt. Jeg vil alltid ha tid til å lytte, om det så er en stikkontakt i kantina som er defekt, eller om det er tanker rundt kvaliteten på forelesninger eller andre bekymringer rundt dine studier.

Mitt ønske vil alltid være å fremme deres meninger og få budskapet frem til ledelsen. Ser du meg i kantina en dag, aldri nøl med å ta kontakt. Du vil alltid få et smil og to ører!

NIH sitt samarbeid og relevans med arbeidslivet er en annen viktig fanesak. Skolen ønsker å videreutvikle og forsterke dette, noe jeg synes er veldig viktig å fortsette med det kommende året.
Vi som studenter kan ha fordeler ved at broer bygges med gode praksismuligheter og
med et studieløp som stadig er oppdatert og inneholder det arbeidslivet etterspør.

Det er en spesiell tid over oss med en pandemi som ikke helt vil slippe tak. Dette fører til noen utfordringer for alle oss studenter, nye som gamle. Forelesninger på nett, restriksjoner på treningssenter og kantine gjør at NIH ikke har vært helt den samme møteplassen som vi er vant med.
Det er derfor viktigere enn noen gang å ta vare på studentene slik at trivselen også i år står sterkt på campus. Vi bør derfor prioritere å få årets nye studenter inn i det fantastiske miljøet vi faktisk har her på NIH sammen med de herlige studentforeningene våre; GiGass, Sosiale NIH og NIHI studentidrettslaget.

Til alle nye og erfarne studenter: Ha et flott år, folkens!

Tora Husum Kristensen portrett

Tora Husum Kristensen

Hei hei! Mitt navn er Tora Husum Kristensen og jeg er 21 år. Jeg går master i fysisk prestasjonsevne og ønsker å stille som nestleder i studentstyret 2020/2021.

Min motivasjon for å stille er mitt engasjement for NIH, og mine 3 år med mange fantastiske og noen mindre gode opplevelser. Jeg vil at de små og store sakene studentene diskuterer skal høres og tas tak i for å gjøre NIH enda bedre. Alle skal få kjenne tilhørigheten, få et sterkt faglig utbytte og opplevelser for livet på skolen vår.