Kandidater til studentstyret 2020-2021

Bli med å velge (resten av) de som skal jobbe for deg i Studentstyret på NIH dette skoleåret!

 

Vi har fire kandidater til Studentstyret for 2020-2021. Her kan du lære mer om hver enkelt og finne ut hvem DU vil stemme inn.

Valget foregår 7. - 10. september.

Kandidatene

Camilla Sandhaug Johnsen portrett

Camilla Sandhaug Johnsen

Hei, jeg heter Camilla Sandhaug Johnsen, er 25 år gammel, og går tredjeåret bachelor i sport management. Jeg anser meg selv som en strukturert, målrettet og engasjert person som vil jobbe for at studietiden på NIH skal være en positiv opplevelse for alle studenter.

Helt siden jeg begynte på NIH i 2018 har jeg beundret samarbeidet mellom Studentstyret og skolens foreninger, og sett hvor viktig de er for trivsel og inkludering på skolen. Ved å engasjere meg i studentstyret ønsker jeg å videreføre og videreutvikle samarbeidet slik at nye og gamle studenter, skal føle seg inkludert og ivaretatt i studiehverdagen på NIH.

Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem. Som styremedlem ønsker jeg å være en stemme for studentene inn i ulike beslutningsprosesser som kan påvirke deres skolehverdag.
Jeg vil være deltakende i å videreutvikle skolens studiekvalitet ved å blant annet følge opp ambassadørprogrammet. Selv var jeg så heldig å være en del av dette som et prøveprosjekt i fjor. Jeg hadde stor glede av å representere skolen utad til potensielt nye studenter, og rådføre meg med representanter fra arbeidslivet, noe jeg ønsker at flere studenter her ved NIH skal få muligheten til.

Om jeg får muligheten til å være styremedlem i Studentstyret vil jeg gjøre mitt ytterste for at alle studenter føler seg trygge, og at de får den samme gode opplevelsen som jeg har hatt her på Norges Idrettshøgskole.

Kennet Dvergedal-1600 portrett

Kennet Dvergedal

Hallo! Kennet Dvergedal, 24 år, studerer 2. året master i Kultur og Samfunn. 

Jeg stiller som styremedlem i studentstyret 2020/2021 fordi jeg elsker å engasjere meg i studiemiljøet på NIH. Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å forbedre studiekvaliteten til studentene og legge til rette for at vårt studiemiljø blir så godt som mulig.

Mine fanesaker er først og fremst at NIH har en trygg og attraktiv campus der alle ønsker å komme hver dag og trivselen er høy, og at jeg er enkelt tilgjengelig for studentene slik at terskelen for å ta opp saker er lav. 

Etter ett år i styret har jeg blitt varm i trøya og vet jeg har mye å bidra med inn i et nytt skoleår, godt valg!

Tora Husum Kristensen portrett

Tora Husum Kristensen

Hei hei!

Mitt navn er Tora Husum Kristensen og jeg er 21 år. Jeg går master i fysisk prestasjonsevne og ønsker å stille som nestleder i studentstyret 2020/2021.

Min motivasjon for å stille er mitt engasjement for NIH, og mine 3 år med mange fantastiske og noen mindre gode opplevelser. Jeg vil at de små og store sakene studentene diskuterer skal høres og tas tak i for å gjøre NIH enda bedre. Alle skal få kjenne tilhørigheten, få et sterkt faglig utbytte og opplevelser for livet på skolen vår.

Line Vatningen portrett

Line Vatningen

Hei, mitt navn er Line Vatningen, jeg er 24 år og har akkurat startet på 2.året master i idrettsmedisin. Etter 4 år på NIH, og et år som styremedlem i Studentstyret, ønsker jeg nå å stille til gjenvalg. Året som styremedlem har vært utrolig lærerikt og gitt meg mange nyttige erfaringer, noe som gjør at jeg ønsker å fortsette.

Koronasituasjonen førte til at vi alle fikk et veldig annerledes vårsemester, noe som også gjorde at vi ikke fikk gjennomført alt vi hadde planlagt. Dette er en av flere grunner til at jeg har et sterkt ønske om å fortsette i Studentstyret, da jeg ønsker å være med og fullføre mye av det interessante arbeidet vi har begynt på.

I tillegg til erfaringen jeg har fått med meg fra året som styremedlem tror jeg at min evne til å samarbeide med andre vil være en god egenskap å ha med inn i styret. Jeg ønsker å være en god støttespiller både for Studentstyrets leder, styremedlemmer og studentene. Sammen med resten av styret ønsker jeg å jobbe for og skape en best mulig studiehverdag for studentene på NIH, både faglig og sosialt.

Mine fokusområder vil være å gjøre utdanningen på NIH ettertraktet og relevant for arbeidslivet, og at studentene skal være trygge på at kunnskapen de tilegner seg er verdifull.

En utdanning ved NIH skal være like mye verdt som en utdanning fra andre institusjoner, og vi skal ha noe igjen for at vi våger å satse på lidenskapen vår!

Når det er sagt, er Studentstyrets viktigste oppgave å sørge for at studentene blir sett og hørt. Jeg håper og tror at jeg kan være et bindeledd for å sikre dette, og at jeg kan løse

denne oppgaven på en god måte hvis jeg får muligheten.

Til slutt vil jeg ønske dere et godt valg, og oppfordre alle til å bruke stemmen sin!