Kandidater til medlemsvalg 2021-2022

Bli kjent med årets kandidatene!

Kandidatene

Gina Gedick

Portrett av Gina
Gina Gedick, medlem kandidat. Foto: privat

Hei, Jeg vil ved dette stille til kandidatur om vervet styremedlem. Studieretningen jeg går er Trenerrollen og idrettspsykologi (andre året), med fordypning i retningen idrettspsykologi.

Motivasjonen min for å stille i styret er at jeg ønsker å bidra til å videreutvikle både det faglige ved studiene, og det sosiale miljøet på en positiv måte. Corona pandemien har satt sine spor i studenters sosiale og faglige forhold på NIH, på både godt og (mest) vondt. Noen av de negative følgene er at mange studenter sliter med motivasjon og engasjement på disse frontene, da spesielt de nyeste studentene som aldri har fått oppleve det fantastiske sosiale aspektet ved NIH på sitt beste. Jeg ønsker altså å bidra til å gjenopprette den sosiale og faglige motivasjonen hos studentene. Det er nok mange som sitter igjen med en følelse om at de har gått glipp av noe - men jeg ønsker å gi de nettopp disse opplevelsene som de har «gått glipp av».

Som det kommer frem ovenfor er jeg altså spesielt motivert til å bidra til god trivsel og sosiale opplevelser ved NIH, og i lys av dette å bygge opp motivasjon og håp om en bedre studiehverdag hos mine felles studenter. Jeg vil derimot legge vekt på at jeg på lik linje er motivert til å bidra til å utvikle det faglige og det sosiale. Underviserne (og studentene) har under pandemien måttet endre og innrette lærings strategiene sine etter nye behov. Disse erfaringene har ført til at mange av emnene/programmene er under utvikling og vurdering av hvilke lærings teknikker/metoder som kan være effektive å fortsette å bruke, og hvilke som bør forkastes. I denne prosessen ønsker jeg å fremme studentenes stemme, slik at det kommer tydelig frem hvilke teknikker/metoder som har fungert bra for dem, og hva som vil være hensiktsmessig å ta med seg videre.

Jeg kunne skrevet mye mer her. Men tenker at jeg har oppsummert de mest grunnleggende punktene som driver min motivasjon. Vell å nevne motiveres jeg selvfølgelig også av at jeg tror det ville vert utrolig gøy og lærerikt å sitte i studentstyret!

Andrea Kallum

Portrett av Andrea
Andrea Kallum, medlem kandidat. Foto: privat

21 år, stiller til styremedlem i studentstyret

Som student er jeg veldig opptatt av at mine medstudenter skal ha en god, spennende og innholdsrik studiehverdag og vil derfor stille som styremedlem i studentstyret. Jeg går 2. året Bachelor i Trenerrollen og Idrettspsykologi, med fordypning i trenerrollen og har nå fått en smakebit på hvordan det er å gå på NIH under korona. Korona har gjort at undervisningen har blitt en del annerledes, men man har også kommet opp med løsninger slik at vi har fått ha de timene vi skal ha. Jeg har lyst til å være med på fortsettelsen av å kunne forbedre det sosiale og det faglige her på NIH. Jeg ønsker å hjelpe til med å fremme andre studenters saker og rettigheter, slik at de skal ha en trygg, sosial og en super studiehverdag. Det skal være en lav terskel for å kunne stille spørsmål, komme med saker eller si det man har på hjertet. Jeg brenner veldig for at man skal være ærlige, snille og behjelpelige, og at NIH skal føles som et godt sted å være, sosialt og faglig.

Kristin With Bergseth

Portrett av Kristin
Kristin With Bergseth, medlem kandidat. Foto: privat

23 år, 2.året Sport Management, stiller som medlem

Jeg vil sitte i studentstyret for å lære mer om studentpolitikk og aktivt delta for at studentene på NIH vet hva de kan bruke studentstyret til. 

For jeg har inntrykk av at studenter ikke sier ifra hva de trenger fordi de ikke vet hva de har krav på. Jeg ønsker at studentene på skolen skal vite hva de har av tilbud og hva de kan kreve for å få best mulig studiehverdag.

Mange har hatt en kjip start på studietiden og jeg vil at alle skal få mest mulig ut av tiden sin her på NIH, uansett forventing og motivasjon.

Etter ett år på studiet har jeg lyst til å ta en aktiv del i hvordan studentene på skolen, men også eksterne, opplever NIH og at man kan bære navnet «NIHer» med stolthet. Det er også viktig for meg at alle trives, derfor er psykisk helse et av temaene jeg bryr meg om.

Jeg synes dette høres ut som et spennende verv og vil gjerne lære mer om hva studentstyret jobber med.

Eivind Åsheim

Portrett av Eivind
Eivind Åsheim, medlem kandidat. Foto: privat

Hei, mitt navn er Eivind Åsheim, jeg er 24 år og har akkurat startet på 2.året master i kultur og samfunn. Etter 3 strålende år i styret til Sosiale NIH søker jeg nå nye utfordringer i studentstyret. Derfor stiller jeg som kandidat til vervet medlem!

Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å forbedre studiekvaliteten til studentene og legge til rette for at vårt studiemiljø blir så godt som mulig. Etter noen tunge semestre med korona føler jeg det er mange som har gått glipp av hvilket fantastiske miljø som det er her på NIH. At dette kommer tilbake til normalen er noe av det jeg vil at mitt engasjement i studentstyret skal føre til. Jeg vil at alle de små og store sakene studentene diskuterer skal høres og tas tak i for å gjøre NIH til det bedre. Alle skal få mulighetene til å kjenne på tilhørighet samt få et sterkt faglig utbytte og opplevelser for livet.

Mine viktigste saker er først og fremst å vise at NIH er en trygg og attraktiv campus der alle ønsker å komme hver dag og trivselen er høy. Jeg er også svært opptatt av at NIH skal være en skole der man kjenner flere enn kun de du sitter ved siden av i forelesninger. Ser man meg rundt i gangene, kantina eller på treningssentret så er jeg alltid åpen for å slå av en prat eller svare på spørsmål som dere lurer på.

Om jeg får muligheten til å være med som medlem i Studentstyret vil jeg gjøre mitt ytterste for at alle studenter føler seg inkludert, og at de får den samme fantastiske studietiden som jeg har hatt her på Norges Idrettshøgskole.

Joakim Selnes Sævik

Portrett av Joakim
Joakim Selnes Sævik, medlem kandidat. Foto: privat

Hei, mitt navn er Joakim Selnes Sævik, og jeg er 22 år. Jeg går årsstudiet i Idrett og samfunn, og er nå inne på mitt første studieår her på Norges Idrettshøgskole.

Jeg stiller til valg som medlem fordi jeg ønsker å jobbe for en god og trygg studiehverdag for mine medstudenter. Jeg ønsker med det at studentstyret skal jobbe for studentenes trygghet og trivsel. Klarer vi å opprettholde det trygge og gode studiemiljøet her på NIH, vil det skape et godt grunnlag for både et godt læringsmiljø og høy faglig kvalitet.

I løpet av de første ukene mine her på NIH har jeg blitt møtt med åpne armer og tatt godt imot av alle de fine medstudentene mine. Jeg har blitt godt kjent med både klassekamerater, så vel som ulike bachelor og master-studenter. Jeg ønsker å fortsette å arbeide for et åpent og inkluderende studiemiljø på tvers av de ulike studieprogrammene.

Studentstyret vil med det jobbe for at alle studenter skal bli sett og hørt på kryss og tvers av studieprogrammene. Da en av mine nærmeste hjertesaker, er at alle studenters meninger og rettigheter skal ivaretas på en best mulig måte.

Som medlem i studentstyret, vil jeg være et åpent, inkluderende og jordnært medmenneske. Jeg ønsker med det å være en representant, der mine medstudenters meninger og rettigheter blir inkludert i beslutningene som tas ved skolens sentralstyre. Jeg har en grunnleggende tro på at alle mennesker innimellom kan «gjøre feil», og vil med det alltid være åpen for tilbakemeldinger fra både medstudenter og kolleger i studentstyret.

Jeg vil fortsette arbeidet med å inkludere mer praktisk læring, og på den måten kombinere høy faglig kvalitet og praksis. Dette håper jeg kan være med å bidra til at studiene våre blir enda bedre og mer relevante for dagens arbeidsliv.

Dersom jeg blir valgt som medlem i Studentstyret vil jeg jobbe motivert og målbevisst for å gjøre studiehverdagen trygg og god for mine medstudenter. For jeg er overbevist om at trygge omgivelser gir et godt grunnlag for en studiehverdag vi alle kan glede oss til.

Med det ønsker jeg et riktig godt valg! Og takker for at akkurat du velger å bruke din stemme!