Hvem skal lede Studentstyret 2021-2022?

Bli med å velge de som skal jobbe for deg i Studentstyret på NIH dette skoleåret!

Fem stiller som leder- og nestleder-kandidater i Studentstyret dette året.

To lederkandidater:

 

Tora Husum Kristensen

Kandidatur: Leder – 22 år - 2. år, master i fysisk prestasjonsevne

Mitt navn er Tora Husum Kristensen. Jeg er 22 år og går 2.året på master i fysisk prestasjonsevne. Jeg ønsker å stille til valg som leder av studentstyret skoleåret 21/22.

Som styremedlem gjennom skoleåret 2020-2021 fikk jeg oppleve nettopp hvor viktig det er å ha studentrepresentanter som våger å ytre studentenes ærlige meninger og ønsker. For de siste årene har ikke vært normale. Mine hjertesaker har endret seg til mental helse, sosial og økonomisk trygghet, studiekvalitet i hånd med digitalisering av et fysisk fag og tydelig kommunikasjon. Tidene forandrer seg, men vi må fortsatt kjempe for å styrket livs- og studiekvaliteten for studentene.

Studentstyret har i flere år jobbet hardt for å styrke studiekvaliteten og skape en idrettsutdanning som er relevant og attraktiv for arbeidslivet. NIHere skal sitte igjen med et stort læringsutbytte, de skal vite hvor mulighetene ligger, og de skal være ettertraktet på arbeidsmarkedet. Studentene vet best hvordan de opplever utdanningen, og studentstyret trenger en leder som vil støtte sine styremedlemmer når de stiller som representanter i sine verv. På denne måten vil studentene stå i sentrum når avgjørelser tas.

Jeg er en stødig, pålitelig og tilstedeværende leder, som alle skal kunne ta kontakt med om det skulle være noe. Både smått og stort. Et av mine mål er å gjøre styret enda mer synlig og tilgjengelig for studentene, slik at terskelen for å ta kontakt blir lavere. Det er kun på denne måten vi kan ta tak i de små tingene som prates om på privaten, men aldri kommer frem til ledelsen. At både vi i studentstyret og skoleledelsen er synlig for studentene er viktig for deres tiltro og engasjement rundt egen studiehverdag.

Jeg går mitt 5.år på NIH. Etter tre triste semester, har skolestart i år minnet meg på hvorfor jeg elsker denne skolen. En vill fadderuke, yrende liv i kantina, latter i gangene og musikk på treningssenteret. Brått ble vi en storfamilie. Jeg er ivrig deltager på arrangementer i regi av studentforeningene, og som leder vil jeg gjøre det jeg kan for at vi i studentstyret kan styrke det sosiale miljøet. Dette gjennom støtte og råd til alle klasser, i tillegg til studentforeningene, og en tydelig stemme i skolens utvalg. For NIH har, og skal ha, Norges beste studentmiljø.

Håper alle velger å bruke sin stemme i valget. Lykke til, til alle kandidater! Godt valg!

 

Joakim Selnes Sævik

Kanditatur: Leder – 22 år – årsstudiet i Idrett og samfunn

Hei, mitt navn er Joakim Selnes Sævik, og jeg er 22 år. Jeg går årsstudiet i Idrett og samfunn, og er nå inne på mitt første studieår her på Norges Idrettshøgskole.

Jeg stiller til valg som leder fordi jeg ønsker å jobbe for en god og trygg studiehverdag for mine medstudenter. Jeg ønsker med det at studentstyret skal jobbe for studentenes trygghet og trivsel. Klarer vi å opprettholde det trygge og gode studiemiljøet her på NIH, vil det skape et godt grunnlag for både et godt læringsmiljø og høy faglig kvalitet.

I løpet av de første ukene mine her på NIH har jeg blitt møtt med åpne armer og tatt godt imot av alle de fine medstudentene mine. Jeg har blitt godt kjent med både klassekamerater, så vel som ulike bachelor og master-studenter. Jeg ønsker å fortsette å arbeide for et åpent og inkluderende studiemiljø på tvers av de ulike studieprogrammene.

Studentstyret vil med det jobbe for at alle studenter skal bli sett og hørt på kryss og tvers av studieprogrammene. Da en av mine nærmeste hjertesaker, er at alle studenters meninger og rettigheter skal ivaretas på en best mulig måte.

Som studentstyrets leder, vil jeg være et åpent, inkluderende og jordnært medmenneske. Jeg ønsker med det å være en representant, der mine medstudenters meninger og rettigheter blir inkludert i beslutningene som tas ved skolens sentralstyre. Jeg har en grunnleggende tro på at alle mennesker innimellom kan «gjøre feil», og vil med det alltid være åpen for tilbakemeldinger fra både medstudenter og kolleger i studentstyret.

Jeg vil fortsette arbeidet med å inkludere mer praktisk læring, og på den måten kombinere høy faglig kvalitet og praksis. Dette håper jeg kan være med å bidra til at studiene våre blir enda bedre og mer relevante for dagens arbeidsliv.

Dersom jeg blir valgt til leder for Studentstyret vil jeg jobbe motivert og målbevisst for å gjøre studiehverdagen trygg og god for mine medstudenter. For jeg er overbevist om at trygge omgivelser gir et godt grunnlag for en studiehverdag vi alle kan glede oss til.

Med det ønsker jeg et riktig godt valg! Og takker for at akkurat du velger å bruke din stemme!

 

Tre nestlederkandidater:

 

Eivind Åsheim

Kandidatur: Nestleder – 24 år – 2. året på master i kultur og samfunn

 Hei, mitt navn er Eivind Åsheim, jeg er 24 år og har akkurat startet på 2.året master i kultur og samfunn. Etter 3 strålende år i styret til Sosiale NIH søker jeg nå nye utfordringer i studentstyret. Derfor stiller jeg som kandidat til vervet nestleder!

Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å forbedre studiekvaliteten til studentene og legge til rette for at vårt studiemiljø blir så godt som mulig. Etter noen tunge semestre med korona føler jeg det er mange som har gått glipp av hvilket fantastiske miljø som det er her på NIH. At dette kommer tilbake til normalen er noe av det jeg vil at mitt engasjement i studentstyret skal føre til. Jeg vil at alle de små og store sakene studentene diskuterer skal høres og tas tak i for å gjøre NIH til det bedre. Alle skal få mulighetene til å kjenne på tilhørighet samt få et sterkt faglig utbytte og opplevelser for livet. 

Mine viktigste saker er først og fremst å vise at NIH er en trygg og attraktiv campus der alle ønsker å komme hver dag og trivselen er høy. Jeg er også svært opptatt av at NIH skal være en skole der man kjenner flere enn kun de du sitter ved siden av i forelesninger. Ser man meg rundt i gangene, kantina eller på treningssentret så er jeg alltid åpen for å slå av en prat eller svare på spørsmål som dere lurer på.

Om jeg får muligheten til å være med som nestleder i Studentstyret vil jeg gjøre mitt ytterste for at alle studenter føler seg inkludert, og at de får den samme fantastiske studietiden som jeg har hatt her på Norges Idrettshøgskole.

 

Aurora Lie Bredesen

Kandidatur: Nestleder – 22 år – 2.-året på Sport Management

Min motivasjon for å sitte i Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole er svært stor. Jeg er opptatt av en skole med et godt sosialt miljø, hvor alle føler seg inkludert og sett. Selv hadde jeg et førsteår hvor vi hverken fikk være så mye på skolen, eller fikk tid til å bli kjent med klasser og trinn på tvers. Selv om vi hadde en utfordring da, grunnet korona, mener jeg det likevel er viktig å sette et ekstra fokus på det sosiale miljøet på skolen. Kanskje spesielt nå når studentene er tilbake på skolen etter pandemien. For å bygge videre på det sosiale miljøet på skolen tror jeg det blir viktig at Studentstyret jobber sammen med foreningene og er en god støttespiller for dem i deres arbeid. Jeg mener foreningene kan bidra til at både nye og gamle studenter får kjenne på det å være en ekte NIHer.

I tiden som kommer mener jeg også det vil være viktig å ha fokus på tilrettelagt undervisning slik at alle studenter ved NIH skal føle at det er trygt å komme på campus, og at de kan holde seg hjemme hvis det er behov for det. Digitaliseringen er kommet for å bli.

Jeg føler jeg har mye å bidra med i Studentsyret. Jeg er ikke redd for å stå opp for studentene og si min mening, og jeg er lærevillig og ivrig etter å ta fatt på spennende oppgaver.

Dersom jeg får muligheten til å være nestleder i Studentstyret vil jeg gjøre mitt beste for at vi sammen skal skape gode minner og en fantastisk studietid.

 

Espen Næss

Kandidatur: Nestleder – 3.-året på bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi

Etter oppfordring fra medstudenter, og etter en tankeprosess selv har jeg bestemt meg for å søke til dette kandidaturet. Dette er en rolle som jeg tror passer meg bra, både med tanke på tidligere erfaringer og kunnskaper.

Med tidligere styreverv i klubb gjør meg forberedt på de oppgavene som innebærer å være nestleder i studentstyret. For meg er det viktig å se både de nye, nåværende og de eldre studentene.  Disse holdningene føler jeg også reflekteres i de engasjementene jeg har hatt regi av Studentstyret NIH (Fadderuka 2020 og Fadderuka 2021). Som en videreføring av nettopp disse arrangementene ser jeg Studentstyret som riktig arena. Her vil jeg kunne være med på en helårsperiode være en del av nettopp det å skape en bedre studenthverdag for nåværende og fremtidige studenter hos NIH.

Minekjernesaker er:

1: Et godt studentmiljø

Jeg ønsker å legge til rette for at vi treffer flest mulig av studentene når det kommer til miljøet, slik at alle gleder seg til å komme på campus, uavhengig om det er sosiale årsaker, forelesning, gruppearbeid og eksamen.

Det har vært en trasig tid, med korona, og som vi leste i forkant av dette semesteret skal studentene prioriteres. Det tok jeg en stor del av gjennom fadderuka og er utrolig interessert i å ta dette videre.

2: Gode/faglige forelesninger

Jeg ønsker å sørge for at studentene føler verdi av å være til stede på det faglige tilbudet til NIH. Det skal også være trygge og gode arenaer for tilbakemelding der studentene også har mulighet til å påvirke akutte og langsiktige problemstillinger,.

Med kjennskap til NIH, de ansatte og flesteparten av studentene her på campus mener jeg at jeg egner meg godt til rollen som nestleder dette studieåret ved NIH. Jeg vil også være en god lag-/støttespiller for fremtidig leder.