Valg av kandidater 2017/2018

Det er duket for valg - og DU har muligheten til å påvirke hvilke studenter som skal tale deres sak i studieåret 2017/2018. Bruk stemmeretten - godt valg!

Andrea Bell Pedersen

Nestleder
Alder: 25
Studieretning: Bachelor i Sport Management
Tlf: 99353425
Mail: andrea_bped@hotmail.com

Kjetil Rønneberg

Kandidat - Styremedlem
Hei! Jeg heter Kjetil Rønneberg, er 24 år og kommer fra Norges våteste plass, Bergen. Jeg er en gutt som ikke klarer å la være å engasjere meg. Jeg begynner på mitt fjerde år som student på NIH og studerer for tiden master ved seksjon for fysisk prestasjonsevne. Jeg er veldig glad i kaffe og takker aldri nei til litt mingling i kantinen.

Gjennom mine tre år som student på NIH har jeg involvert meg på flere områder. Jeg har vært styremedlem i studentidrettslaget på skolen (NIHI), og sitter for tiden som nestleder. Jeg har også vært tillitsvalgt for de tidligere klassene mine. I tillegg sitter jeg for tiden i en revideringsgruppe av studieporteføljen på bachelorprogrammet for min respektive seksjon.

Jeg har lyst til at din studiehverdag på NIH skal bli så bra som mulig. De tidligere vervene jeg har hatt angår bare en del av studentmiljøet på skolen. Jeg søker studentstyret fordi jeg ønsker at arbeidet mitt for en bedre studiehverdag på NIH skal inkludere en enda større gruppe medstudenter. Målene jeg ønsker å oppnå som styremedlem i studentstyret er blant annet en billigere kantine, beholde førsteåret slik det er i dag, samt å knytte et sterkere bånd til arbeidslivet tidlig i studieløpet. Dette vil eksempelvis være at Idrettsbiologistudentene får innført yrkesrelatert praksis i studieløpet sitt.  

Sara Hassing

Kandidat - Styremedlem
Mitt navn er Sara Hassing, jeg er 21 år gammel og har nå begynt på mitt 3. år på NIH. Etter å ha sittet som styremedlem i studentstyret dette året, vil jeg veldig gjerne stille til valg igjen. Studentstyret har dette året jobbet med mange viktige saker, arrangert en rekke spennende arrangementer og fått mange viktige gjennomslag , så dette gode arbeidet har jeg veldig lyst til å følge opp videre!

Jeg er en engasjert sjel som ønsker å bidra til å gjøre studiehverdagen til oss "NIH'ere" best mulig! En slik rolle er noe jeg trives utrolig godt med- derfor har jeg ikke lyst til å gi slipp på den oppgaven. Som medlem i studentstyret vil jeg fortsette på jobben som det tidligere studentstyret har lagt ned i å gjøre denne skolen til en skole som topperskalaen både når det gjelder miljø, kunnskap og fasiliteter!

Jeg håper og tror at mine erfaringer fra 1 år i studentstyret, samt min store lidenskap for å besitte et ansvar, planlegge og arrangere kan være med på å bidra til at nettopp DIN tid som student her på NIH blir en tid man sitter på gamlehjemmet og ser tilbake på som noen av de beste årene i livet! Jeg skal i alle fall gjøre mitt aller beste for at det er verdt å gjennomføre en slik mimrestund om noen år 

Anders Norum

Styremedlem
Alder: 19
Fra: Bærum
Studieretning: Årsstudie idrett og samfunn
Tlf: 98436701
Mail: anders.norum@hotmail.com