Hvorfor stille til valg?

Det er duket for valg av et nytt studentstyret for studieåret 2017/2018. Her kan du lese kort om hvorfor du bør stille til verv og hvordan.

Studenstyret organiserer en rekke arrangemet, blant annet debatter
Studentstyret arrangerer debatter og andre faglige program i løpet av studieåret

Det er mange gode grunner til at nettopp du burde engasjere deg i studentstyret.

Kommende arbeidsgivere verdsetter eksempelsvis styreverv og andre engasjementer, ved siden av studier. 

  • Et styreverv gir deg erfaring i møtevirksomhet og nettverksbygging.
  • Et styreverv gir deg også god erfaring med å samarbeide i team, forutenom kollokvier.

Med andre ord - en god CV for veien videre.

Men dette trenger ikke være din eneste motivasjon, og det ville heller ikke vært en veldig overbevisende valgtale. Så her er noen andre grunner til hvorfor du bør stille til valg:
Du kan:

  • Påvirke student- og læringsmiljøet på din studieplass
  • Være talerøret til studentene i viktige saker som omgår din skole både eksternt og internt
  • Være med på å forme hvordan det nye og rehabiliterte NIH skal se ut
  • Arrangere events som engasjerer dine medstudenter (eks. debatt og konferanser)

Høres dette ut som noe for deg? Send så inn ditt kandidatur innen fredag 15.9 til: Studentstyret

Mailen må inneholde kontaktinformasjon, bilde og en tekst om hvorfor du ønsker å stille til valg som enten styremedlem, nestleder eller leder. Bilde og tekst vil bli brukt på nett, slik at de som kan stemme kan lese seg opp på de ulike kandidatene.

Kontakt

Studentstyret

Kontakt studentstyret
nihstudentstyret@gmail.com