Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH- administrasjonen og studentene. Styrets viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom ulike utvalg, forum, prosjekter og faste møter med NIHs ledelse.

Studentstyret består av en leder og fire medlemmer som representerer studentene i møter og ulike utvalg ved NIH og eksternt.

Styret er bindeleddet mellom studentene og ledelsen, og er representert i en rekke utvalg og verv der studentenes saker står i fokus.

For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene. Studentstyret vil også sørge for engasjement hos studentene på skolen ved å arrangere blant annet debatt og motivasjonsforedrag.

Studentstyrets oppgaver

  • Representer studentene internt og eksternt.
  • Representerer studentenes saker i en rekke verv, blant annet i hovedstyret på NIH, velferdstinget, studieutvalget, likestillingsutvalget, læringsmiljø-utvalget, kantineutvalget og tilsettingsutvalget.
  • Bevilger penger, og samkjører de ulike foreningene på skolen.
  • Jobber for at relevant informasjon skal nå ut til studentene.
  • Leder tillitsvalgtordningen gjennom forum og tillitsvalgtmøter.

Studentstyret sitter for et år av gangen. Hvert år i september arrangeres det studentstyrevalg.

 

Medlemmer 2020/2021

Tuva Witzø Johannessen

Leder
Alder: 23
Studieretning: Master i kultur og samfunn
Telefon: 99 43 57 46
E-post: tuva.johannessen@gmail.com 

Tony Danielsen

Nestleder
Alder: 28
Studieretning: Master i coaching og psykologi
Tlf: 47 39 30 00
E-post: danielsentony@gmail.com

Kennet Dvergedal

Styremedlem
Alder: 24
Studieretning: Master i kultur og samfunn
Mobil: 40 63 69 64
E-post: kennetdv@hotmail.com 

Robin Gard

Styremedlem
Alder: 27
Studieretning: Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Mobil: 98 63 69 96
E-post: robin.gard3@gmail.com 

Line Hermansen Vatningen

Styremedlem
Alder: 23
Studieretning: Master i idrettsmedisinske fag
Mobil: 93 21 50 85
E-post: line.vatningen@hotmail.com