Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH administrasjonen og studentene. Vår viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom diverse utvalg og forum.

Medlemmer av NIH studentstyret

Oppgaver og mål

Studentstyret består av fem medlemmer som hver representerer studentene i ulike utvalg ved NIH og eksternt.

Studenstyret organiserer en rekke arrangemet, blant annet debatter

Hvorfor stille til valg?

Det er duket for valg av et nytt studentstyret for studieåret 2017/2018. Her kan du lese kort om hvorfor du bør stille til verv og hvordan.

Medlemmer

Studentstyrets medlemmer kommer fra ulike deler av landet, tar ulik fordypning og og har forskjellige mål med sine verv. Bli litt bedre kjent med dem her!