Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH administrasjonen og studentene. Vår viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom diverse utvalg og forum.

Oppgaver og medlemmer

Studentstyret består av fem medlemmer som hver representerer studentene i ulike utvalg ved NIH og eksternt.