Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH administrasjonen og studentene. Vår viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom diverse utvalg og forum.

Medlemmer av NIH studentstyret

Oppgaver og mål

Studentstyret består av fem medlemmer som hver representerer studentene i ulike utvalg ved NIH og eksternt.

Medlemmer

Studentstyrets medlemmer kommer fra ulike deler av landet, tar ulik fordypning og har forskjellige mål med sine verv. Bli litt bedre kjent med dem her!

Valg av kandidater

Det er duket for valg - og DU har muligheten til å påvirke hvilke studenter som skal tale deres sak i studieåret. Bruk stemmeretten - godt valg!