Styremedlemmer

Marius Auensen

Leder
1. året master, studieretning fysisk prestasjonsevne
mauensen@gmail.com
Vært i styret siden høsten 2014

Joakim Herlovsen

Nestleder
Fysisk aktivitet og funksjonshemming
Joakher@gmail.com
Vært i styret siden høsten 2014

Sigbjørn Bøtun

Økonomiansvarlig
2. året bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Sigbjorn92@gmail.com
Vært i styret siden høsten 2015

Juliane Lorentzen

Arrangement- og sosiale medier ansvarlig
1. året bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Juliane.96@hotmail.com
Vært i styret siden høsten 2016

Andrea Emilie Borgenvik

Styremedlem
3. året bachelor, studieretning fysisk aktivitet og helse
andreaemilie93@gmail.com
Vært i styret siden høsten 2015

Benedikte Wie Pedersen

Styremedlem
3. året bachelor, studieretning fysisk aktivitet og helse
Benedikte_wp@hotmail.com

Var i Høydehuset 2015/16, tilbake vår 2017.

Ingvild Saksvik

Styremedlem
1. året bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Ingvild_sakshotmail.vik@com
Vært i styret siden høsten 2016