Styremedlemmer GiGass

Hanna Gabler

Leder
3. året bachelor, studieretning trening, coaching og idrettspsykologi

Paul Nordheim

Nestleder
2. året bachelor, studieretning trening, coaching og idrettspsykologi

                       

Mai-Sissel Linløkken

Økonomiansvarlig
1.året bachelor idrettsvitenskap

Marie Stensholt

Sponsoransvarlig
1.året master, studieretning kroppsøving og pedagogikk

Vilde Hammernes Pedersen

Promoteringsansvarlig
1.året bachelor i idrettsvitenskap