Skulle studert...

Skulle studert... beskriver hva som kan gå feil dersom man ikke har kompetanse eller utdanning innenfor det fagområdet man jobber med.

NIH ønsker å rette søkelyset på viktigheten av både utdanning og kunnskap slik at de menneskene man møter og fungerer som trener, veileder eller rådgiver for skal føle seg trygge på at de blir ivaretatt på best mulig måte. Nedenfor blir du kjent med ulike figurer som på en eller annen måte trår feil.

Skulle studert trenerrollen og idrettspsykologi

Forskning fra Norges idrettshøgskole viser at trener-utøver relasjonen i norsk barne- og ungdomsidrett er viktig for treneres og utøveres prestasjon og mentale helse. Dessuten er kvaliteten på trener-utøver relasjonen avgjørende for å forhindre frafallet i organisert idrett.

Skulle studert kroppsøving og idrettsfag

Faglærere i kroppsøving- og idrettsfag har en viktig rolle i å bidra til elevenes utvikling og læring gjennom allsidig bevegelse. Læreren skal i tillegg skape et inkluderende og trygt læringsmiljø.

Skulle studert trening, helse og prestasjon

Det finnes mange myter om trening og kosthold. Mange av dem synliggjøres og presenteres i sosiale medier av ufaglærte influencere. Dette er med på å skape et forvrengt bilde av både kropp, ernæring og trening.

Skulle studert friluftsliv

Å arbeide med mennesker i naturen krever kunnskap, forståelse, klokskap og erfaring. Fancy utstyr og barsk innstilling kommer man sjeldent langt med.

Skulle studert Sport Management

Planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement krever kunnskap om blant annet prosjektstyring og prosjektledelse. I tillegg er det vesentlig med god organisering og tilstrekkelig med ressurser. Det er med andre ord ikke et "one-man-show."