Student og styremedlem i Skistyret i Norges Skiforbund

Andrea Bell Pedersen (25) er student ved Sport Management/idrett og samfunn- studiet, nestleder i Studentstyret og sitter samtidig som styremedlem i Skistyret i Norges Skiforbund. Hun mener studenter må tørre å ta plass.

Andreas inngang til Norges Skiforbund har opphav i hennes mangeårige erfaring som alpinist. Hun er tydelig på at den faglig kompetanse fra studiene gir henne trygghet i rollen som styremedlem. Foto: NTB scanpix

- Som nestleder i Studentstyret ved Norges idrettshøgskole (NIH) blir jeg involvert i strategiske prosesser samtidig som jeg får muligheten til å forme fremtiden til NIH-studentene. Det synes jeg er svært verdifullt. At vi som studenter tørr å ta plass tror jeg er avgjørende for et godt og velfungerende studentdemokrati, sier Andrea engasjert.

Styreverv i Norges Skiforbund
Engasjementet til Andrea stopper ikke der. Sommeren 2018 ble hun valgt inn som styremedlem i Skistyret i Norges Skiforbund.

- Min inngang til Norges Skiforbund har først og fremst opphav i at jeg har vært alpinist siden jeg var 5 år. Mye av lidenskapen for alpint kan jeg takke den lokale alpinklubben i Bardu for, og ikke minst det fantastiske alpinanlegget i kommunen. Som mange andre på den alderen skulle jeg bli best i verden. Kneskader gjorde imidlertid at jeg måtte legge skiene på hylla. Underveis på skigymnaset fikk jeg øynene opp for den administrative og idrettspolitiske delen av sporten. Som 21-åring var jeg så heldig å få verv i alpinkomitéen i Norges Skiforbund, og i juni 2018, etter fire år i komitéen, ble jeg valgt inn i Skistyret, forteller hun.

- Den faglig kompetanse jeg får fra studiene gir meg trygghet i rollen som styremedlem. Mange trenere og ansatte i Skiforbundet har bakgrunn fra NIH. Det er derfor ingen tvil om at vi gjennom studiene tilegner oss kompetanse som er nyttig for norsk skisport. Min leder og skipresident, Erik Røste, har blant annet sin utdanning herfra. Skiforbundet samarbeider også med NIH, særlig innen forskning. Antidoping Norge har for eksempel et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med høgskolen.

I sin rolle som styremedlem i Skistyret ønsker hun å tilrettelegge for at alle, både i topp- og breddeidretten, skal ha mulighet til å drive med skisport så lenge de ønsker.

- Jeg er opptatt av at Skistyret bruker sine verdier som styringsverktøy. Jeg tror at fellesskapet som verdi kan bidra til suksess både i breddeidretten og i toppidretten. Norsk skisport, og den tilhørende frivilligheten, er en viktig del av den norske idrettskulturen. Enten vi er eller har vært aktive idrettsutøvere, er vi stolte av våre idrettshelter, enten det er Therese Johaug, Petter Northug eller Aksel Lund Svindal. Skistyret har et ansvar for å ivareta disse superstjernene, men det viktigste ansvaret vi har er å skape god breddeidrett. Herfra tror jeg blant annet vi kan høste nye generasjoner med toppidrettsutøvere, sier hun.

Leder av kompetanseutvalget
Vinteren 2019 får Andrea mulighet til å prøve ut lederegenskapene sine. Som en del av styrevervet er medlemmene engasjert i ulike utvalg. Andrea skal lede kompetanseutvalget.

-  En av de viktigste oppgavene til Skistyret er å lede og forvalte hele den norske skisporten, som i tillegg til alpint også innebærer langrenn, hopp, kombinert, telemark og freestyle. Arbeidet krever at vi hever blikket og tar beslutninger basert på et helhetlig perspektiv. En gang i måneden avholder Skistyret styremøter hvor orienterings- og diskusjonssaker står på agendaen. Vi får statusrapporter fra de ulike grenene og avdelingene i Skiforbundet, samt at vi tar beslutninger og fatter vedtak på diskusjonssakene som administrasjonen må implementere og gjennomføre. I tillegg har vi en del representasjonsreiser nasjonalt og internasjonalt i skisesongen. Vi er også involvert i ulike utvalg. Jeg skal for eksempel lede et kompetanseutvalg frem til 2020 der vi skal utarbeide strategier og tildele økonomisk støtte til de ulike grenene for å nå kompetanse- og utviklingsmål i skisporten. For meg er dette en utrolig nyttig ledererfaring å få så tidlig. Jeg er i tillegg kontaktperson for tre av skikretsene i Norge med den hensikt å skape en tettere dialog og relasjon mellom Skistyret og kretsene.

Drømmer om en jobb innen sponsor- og samarbeidsavtaler 
Erfaringene fraNorges Skiforbund har gjort henne bevisst på hva hun konkret ønsker å jobbe med i fremtiden.

-  Selv om jeg har en stor lidenskap for norsk skisport, er det sponsing og samarbeidsavtaler med næringslivet som engasjerer og interesserer meg mest. Jeg liker businessfeltet, forhandlinger og det potensialet som ligger i å skape rammebetingelser og konsepter som gagner idretten og bedrifter og organisasjoner i næringslivet. Som sponsor kan du legge mange føringer for den økonomiske støtten som igjen kan forme idretten positivt. På den bakgrunn er Sport Management-studiet midt i blinken nettopp fordi det gir den faglige og teoretiske kompetansen jeg trenger, forteller hun. - Årene i Norges Skiforbund har gitt meg mange opplevelser, mye kunnskap og gode relasjoner. Det har også gitt meg en stor forståelse for forholdet mellom idrettspolitikk og administrasjon, samt god innsikt i en kompleks organisasjonsstruktur med flere ulike skigrener. Samtidig har jeg blitt bevisst på hva som kreves av meg for å kunne nå målene mine. 

Råd til studentene
Andrea peker på tre områder som hun mener studenter generelt bør investere tid og energi i, spesielt med tanke på fremtidig jobb; engasjement, utnyttelse av praksisplasser og fellesskapet.

-  For å få erfaring og finne ut hva du vil jobbe med i fremtiden så må du utforske. Det er jo ikke alltid man passer til å jobbe med det man i utgangspunktet hadde tenkt. Ønsker du eksempelvis å bli trener i en konkret idrett kan det lønne seg å ta trenerkurs gjennom særforbundet ved siden av studiene. Jeg vil også sterkt oppfordre til å spørre andre om råd enten det er interne eller eksterne forelesere, personer fra idretten som har en jobb eller en bakgrunn du er nysgjerrig på eller andre studenter på NIH. På den måten bygger du også relasjoner som kan styrke nettverket ditt, forteller hun engasjert. - NIH har i tillegg avtaler med mange ulike praksissteder, men studentene har også anledning til å finne praksissteder selv. Det er en gyllen anledning til å lære mer om noe du selv brenner for. Jeg brukte nettverket mitt utenfor skolen til å få praksisplasser hos Norsk Tipping og i sponsoravdelingen til TINE. To unike perioder der jeg lærte mye og ble utfordret, samtidig som jeg fikk gleden av å jobbe med dyktige og erfarne mennesker. Jeg tror det er viktig å tenke at du som student kan tilføre praksisstedene nye idéer og annen type kunnskap – det er ikke bare et sted for å lære. I slike settinger er vi også viktige ambassadører for studieretningen og ikke minst for NIH, avslutter hun.