Poenggrenser

Poenggrenser og poengberegning for opptak fra tidligere år.

Det settes ikke en poenggrense før selve opptaket. Dette fastsettes av hvilken poengsum den siste søkere som får tilbud om studieplass har.

Ved hvert opptak kan poenggrenser for å få tilbud om studieplass variere. Dette avhenger blant annet av antall søkere, antall studieplasser, og gjennomsnittskarakterer søkere har.

Under kommer en oversikt over poenggrensene for de tre siste årene.

Opptak via Samordna opptak
Opptak via Søknadsweb

Poenggrenser fra opptak via Samordna opptak

Slik regner vi ut din poengsum.

Forklaring kvote

ORD: Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne kvoten
ORDF: Ordinær førstegangsvitnemålskvote

Bachelorstudier
Kode Navn på studium Kvote 2017 2018 2019
150 140

Faglærer kroppsøving
og idrettsfag

ORD 51,1 51,9 51,7
    ORDF 46,9 46,3 47,0
150 485 Trening, helse og prestasjon ORD - 51,9 52,2
    ORDF - 46,9 46,8
150 486

Sport Management

ORD - 50,9 52,4
    ORDF - 45,7 47,8
150 489 Trenerrollen og idrettspsykologi ORD - 52,1 53,0
    ORDF - 47,2 48,8
150 605 Friluftsliv ORD - 48,2 43,4
    ORDF - 39,2 35,8
Årsstudier
Kvote Navn på studium Kvote 2017 2018 2019
150 649 Idrett og samfunn ORD 49,8 49,6 50,4
    ORDF 44,1 43,5 43,9

Poenggrenser for inneværende opptak vil være tilgjengelig i oktober måned.

Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak.

 

Poenggrenser fra opptak via Søknadsweb

Poengberegning

Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene. Dvs. at et emne på 20 studiepoeng vil ha større betydning på poengsummen som regnes ut, enn et emne som består av 10 studiepoeng.
Karakter A = 50p
Karakter B = 40p
Karakter C = 30p
Karakter D = 20p
Karakter E = 10p

Direkte opptak til andre studieår bachelor
Kode Navn på studium 2017 2018 2019
150 2002 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag 31,4 Alle kval. 30,0
150 2009 Friluftsliv - - Alle kval.
150 2010 Sport Management - - 30,8
150 2011 Trenerrollen og idrettspsykologi - - 34,2
150 2012 Trening, helse og prestasjon - - 21,7
Påbygningsstudier
Kode Navn på studium 2017 2018 2019
150 2201 Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) Alle kval. 24,7* 27,1
150 2007 Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2202 Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) 30,0 32,9 Alle kval.
Masterstudier
Kode Navn på studium 2017 2018 2019
150 3101 Master idrettsfysioterapi** 31,0*** - 31,5***
150 3013 European Master in Health and Physical Activity Alle kval. 31,9 Alle kval.
150 3014 MA idrettsvitenskap - coaching og psykologi Alle kval. 35,3 31,3
150 3015 MA idrettsvitenskap - fysisk prestasjonsevne 32,8 Alle kval. 32,6
150 3016 MA idrettsvitenskap - idrettsmedisin 35,8 34,0 37,3
150 3017 MA idrettsvitenskap - kroppsøving og pedagogikk 36,0 37,8 37,5
150 3018 MA idrettsvitenskap - kultur og samfunn Alle kval. 32,7 31,9

* Kun søkere fra rangeringsgruppe 1 fikk tilbud om studieplass.
** Opptak kun annethvert år.
*** Alle søkere som fikk tilbud om studieplass hadde i tillegg klinisk praksis som fysioterapeut.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15