Poenggrenser

Poenggrenser for opptak fra tidligere år.

Det settes ikke en poenggrense før selve opptaket. Dette fastsettes av hvilken poengsum den siste søkere som får tilbud om studieplass har.

Ved hvert opptak kan poenggrenser for å få tilbud om studieplass ved Norges idrettshøgskole variere. Dette avhenger blant annet av antall søkere, antall studieplasser, og gjennomsnittskarakterer søkere har.

Under kommer en oversikt over poenggrensene for de tre siste årene.

Opptak via Samordna opptak
Opptak via Søknadsweb

Poenggrenser fra opptak via Samordna opptak

Slik regner vi ut din poengsum.

Forklaring kvote:
ORD: Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne kvoten
ORDF: Ordinær førstegangsvitnemålskvote

Bachelorstudier
Kode Navn på studium Kvote 2016 2017 2018
150 140

Faglærer kroppsøving
og idrettsfag

ORD 51,1 51,1 51,9
    ORDF 45,5 46,9 46,3
150 485 Trening, helse og prestasjon ORD - - 51,9
    ORDF - - 46,9
150 486

Sport Management/
idrett og samfunn

ORD - - 50,9
    ORDF - - 45,7
150 489 Trenerrollen og idrettspsykologi ORD - - 52,1
    ORDF - - 47,2
150 605 Friluftsliv ORD - - 48,2
    ORDF - - 39,2
Årsstudier
Kvote Navn på studium Kvote 2016 2017 2018
150 649 Idrett og samfunn ORD 49,0 49,8 49,6
    ORDF 43,1 44,1 43,5

Poenggrenser for inneværende opptak vil være tilgjengelig senest oktober.

Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak.

 

Poenggrenser fra opptak via Søknadsweb

Poengberegning

Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene. Dvs. at et emne på 20 studiepoeng vil ha større betydning på poengsummen som regnes ut, enn et emne som består av 10 studiepoeng.
Karakter A = 50p
Karakter B = 40p
Karakter C = 30p
Karakter D = 20p
Karakter E = 10p

Direkte opptak til andre studieår bachelor
Kode Navn på studium 2016 2017 2018
150 2001 Fysisk aktivitet og helse Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2002 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Alle kval. 31,4 Alle kval.
150 2003 Idrettsbiologi Alle kval. Alle kval. Alle kval. 
150 2005 Sport management 30,0 Alle kval. Alle kval.
150 2006 Trening, coaching og idrettspsykologi 25,0 30,0 27,5
Påbygningsstudier
Kode Navn på studium 2016 2017 2018
150 2201 Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) Alle kval. Alle kval. 24,7*
150 2007 Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2202 Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) 34,7 30,0 32,9
Masterstudier
Kode Navn på studium 2016 2017 2018
150 3101 Master idrettsfysioterapi** - 31,0*** -
150 3013 European Master in Health and Physical Activity Alle kval. Alle kval. 31,9
150 3014 MA idrettsvitenskap - coaching og psykologi 35,4 Alle kval. 35,3
150 3015 MA idrettsvitenskap - fysisk prestasjonsevne Alle kval. 32,8 Alle kval.
150 3016 MA idrettsvitenskap - idrettsmedisin 35,8 35,8 34,0
150 3017 MA idrettsvitenskap - kroppsøving og pedagogikk 36,7 36,0 37,8
150 3018 MA idrettsvitenskap - kultur og samfunn Alle kval. Alle kval. 32,7

* Kun søkere fra rangeringsgruppe 1 fikk tilbud om studieplass.
** Opptak kun annethvert år.
*** Alle søkere som fikk tilbud om studieplass hadde i tillegg klinisk praksis som fysioterapeut.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15