Poenggrenser

Poenggrenser for opptak fra tidligere år.

Det settes ikke en poenggrense før selve opptaket. Dette fastsettes av hvilken poengsum den siste søkere som får tilbud om studieplass har.

Ved hvert opptak kan poenggrenser for å få tilbud om studieplass ved Norges idrettshøgskole variere. Dette avhenger blant annet av antall søkere, antall studieplasser, og gjennomsnittskarakterer søkere har.

Under kommer en oversikt over poenggrensene for de tre siste årene.

Opptak via Samordna opptak
Opptak via Søknadsweb

Poenggrenser fra opptak via Samordna opptak

Slik regner vi ut din poengsum.

Kode Navn på studium Kvote 2015 2016 2017
150 140

Bachelor faglærer
kroppsøving og idrettsfag

Ordinær kvote 50,9 51,1 51,1
    Førstegangs-vitnemål 46,0 45,5 46,9
150 605 Bachelor friluftsliv (Nytt 2018) Ordinær kvote     -     -     -
    Førstegangs-vitnemål     -     -     -
150 486 Bachelor Sport management/
idrett og samfunn (Nytt 2018)
Ordinær kvote     -     -     -
    Førstegangs-vitnemål     -     -     -
150 489

Bachelor trenerrollen og
idrettspsykologi (Nytt 2018)

Ordinær kvote     -     -     -
    Førstegangs-vitnemål     -     -     -
150 485 Bachelor trening, helse og
prestasjon (Nytt 2018)
Ordinær kvote     -     -     -
    Førstegangs-vitnemål     -     -     -
150 649 Årsstudium Idrett og samfunn Ordinær kvote 48,4 49,0 49,8
   

Førstegangs-vitnemål

42,5 43,1 44,1

 Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak.

 

Poenggrenser fra opptak via Søknadsweb

Poengberegning

Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene. Dvs. at et emne på 20 studiepoeng vil ha større betydning på poengsummen som regnes ut, enn et emne som består av 10 studiepoeng.
Karakter A = 50p
Karakter B = 40p
Karakter C = 30p
Karakter D = 20p
Karakter E = 10p

Direkte opptak til andre studieår bachelor
Kode Navn på studium 2015 2016 2017
150 2001 Fysisk aktivitet og helse Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2002 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Alle kval. Alle kval.  31,4
150 2003 Idrettsbiologi 31,7 Alle kval. Alle kval. 
150 2005 Sport management Alle kval. 30,0 Alle kval.
150 2006 Trening, coaching og idrettspsykologi Alle kval. 25,0 30,0
Påbygningsstudier
Kode Navn på studium 2015 2016 2017
150 2201 Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF) Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2007 Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Alle kval. Alle kval. Alle kval.
150 2202 Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) 30,0 34,7 30,0
Masterstudier
Kode Navn på studium 2015 2016 2017
150 3101 Master idrettsfysioterapi* 30,1**    - 31,0**
150 3013 European Master in Health and Physical Activity 31,5 Alle kval. Alle kval. 
150 3014 MA idrettsvitenskap - coaching og psykologi 32,8 35,4 Alle kval.
150 3015 MA idrettsvitenskap - fysisk prestasjonsevne Alle kval. Alle kval. 32,8
150 3016 MA idrettsvitenskap - idrettsmedisin 34,5 35,8 35,8
150 3017 MA idrettsvitenskap - kroppsøving og pedagogikk 35,9 36,7 36,0
150 3018 MA idrettsvitenskap - kultur og samfunn Alle kval. Alle kval. Alle kval.

* Opptak kun annethvert år.
** Alle søkere som fikk tilbud om studieplass hadde i tillegg klinisk praksis som fysioterapeut.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15