Opptakskrav andre master- og påbygningsstudier

Norges idrettshøgskole tilbyr andre masterstudier og ulike påbygningsstudier. Disse har ulike opptakskrav.

For opptak til studier ved NIH blir søkere rangert ut fra karakterer fra tidligere utdanning. Er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil karakterer danne rangeringsgrunnlaget.

Velg en av lenkene under for å komme direkte til opptakskrav til studiet du er interessert i:

 

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

 

Gruppe 1

  • Søkjarar med BA-grad i idrettsvitskap inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap
  • Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap

 Gruppe 2

 • Søkjarar med to års høgare idrettsvitskapleg utdanning, der det eine året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap
 • Søkjarar med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap og eitt års pedagogisk utdanning
 • Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring vert dokumentert kunnskap om idrettsfag

Søkjarar i gruppe 1 skal rangerast foran søkjarar i gruppe 2.

 

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)

 • Basisår i idrettsvitenskap (eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn
 • Bekreftelse på inngått avtale for praksisoppholdet med godkjent organisasjon (man vil ikke kunne få tilbud om opptak uten innsendt bekreftelse)

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 15. februar.

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Projects Abroad, må du ta kontakt med programansvarlig ved NIH innen 1. april.

 

Master i idrettsfysioterapi

 • Bachelorutdanning i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere med minimum 9 måneders relevant klinisk praksis (100% stilling), fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak

 

Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

 • Tre års høyere utdanning, inkl. første år idrettsvitenskap (eller tilsvarende)
 • Første år idrettsvitenskap må inneholde minimum 15 studiepoeng innen aktivitetslære, med et bredt spekter av aktiviteter som er aktuelle i skolen

 Nye opptakskrav fra og med høsten 2019:

 • bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget
 • minimum 15 studiepoeng innen aktivitetslære i bachelorgraden, med et bredt spekter av aktiviteter som er aktuelle i skolen

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15