Opptakskrav andre master- og påbygningsstudier

Norges idrettshøgskole tilbyr andre masterstudier og ulike påbygningsstudier. Disse har ulike opptakskrav.

For opptak til studier ved NIH blir søkere rangert ut fra karakterer fra tidligere utdanning. Er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil karakterer danne rangeringsgrunnlaget.

Velg en av lenkene under for å komme direkte til opptakskrav til studiet du er interessert i:

 

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

Gruppe 1

 • Søkere med bachelorgrad i idrett, inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med bachelorgrad i pedagogiske fag, samt idrett årsstudium/ første år bachelor idrettsvitenskap
 • Søkere med bachelorgrad i helse- eller sosialfag, samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap

 Gruppe 2

 • Søkere med to års høyere, idrettsvitenskapelig utdanning, der det ene året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap
 • Søkere med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitenskap og ett års pedagogisk utdanning
 • Søkere med bachelorgrad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring blir dokumentert kunnskap om idrettsfag

Søkjarar i gruppe 1 skal rangerast foran søkjarar i gruppe 2.

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)

 • Basisår i idrettsvitenskap (eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn
 • Bekreftelse på inngått avtale for praksisoppholdet med godkjent organisasjon (man vil ikke kunne få tilbud om opptak uten innsendt bekreftelse)

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 1. april.

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Projects Abroad, må du ta kontakt med programansvarlig ved NIH innen 1. april.

Master i idrettsfysioterapi

 • Bachelorutdanning i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere med minimum 9 måneders relevant praksis (100% stilling) som fysioterapeut, fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak

Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

For å bli tatt opp til PPU ved NIH må søker ha:

Itillegg må alle søkere ha minimum 10 studipoeng innen praktisk didaktikk (aktivitetsfag) og 10 studiepoeng treningslære i bachelor idrett.

Rangeringsregler PPU

 • Søkere med mastergrad rangeres foran søkere med bachelorgrad i opptaket
 • Søkere med mastergrad rangeres ut fra karakterer i sin mastergrad (120sp)
 • Søkere med bachelor i idrett rangerer ut fra karakterer i sin bachelorgrad (180sp)

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15