Opptakskrav andre master- og påbygningsstudier

Norges idrettshøgskole tilbyr andre masterstudier og ulike påbygningsstudier. Disse har ulike opptakskrav.

Velg en av lenkene under for å komme direkte til opptakskrav til studiet du er interessert i:

 

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

 

Gruppe 1

  • Søkjarar med BA-grad i idrettsvitskap inkl. idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap
  • Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap

 Gruppe 2

 • Søkjarar med to års høgare idrettsvitskapleg utdanning, der det eine året er idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap
 • Søkjarar med idrett årsstudium/første år bachelor i idrettsvitskap og eitt års pedagogisk utdanning
 • Søkjarar med BA-grad i helse- eller sosialfag samt at det gjennom utdanning og/eller erfaring vert dokumentert kunnskap om idrettsfag

Søkjarar i gruppe 1 skal rangerast foran søkjarar i gruppe 2.

 

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)

 • Basisår i idrettsvitenskap (eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn
 • Bekreftelse på inngått avtale for praksisoppholdet med godkjent organisasjon (man vil ikke kunne få tilbud om opptak uten innsendt bekreftelse)

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 15. februar.

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Projects Abroad, må du ta kontakt med programansvarlig ved NIH innen 1. april.

 

Master i idrettsfysioterapi

 • Bachelorutdanning i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere med minimum 9 måneders relevant klinisk praksis (100% stilling), fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak

 

Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

 • Tre års høyere utdanning, inkl. første år idrettsvitenskap (eller tilsvarende)
 • Første år idrettsvitenskap må inneholde minimum 15 studiepoeng innen aktivitetslære, med et bredt spekter av aktiviteter som er aktuelle i skolen

 Nye opptakskrav fra og med høsten 2019:

Nye opptakskrav til PPU ble godkjent av Kunnskapsdepartementet desember 2015.
Det er nå en overgangsordning frem til høsten 2019 før nye regler gjelder.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15