Masterstudier

Opptaks- og fordypningskrav som kreves for å kvalifisere til masterstudier ved Norges idrettshøgskole.

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

NIH tilbyr følgende masterstudier:

Endringer i opptaks- og fordypningskrav kan forekomme frem til 1. februar i opptaksåret.

Master i idrettsvitenskap

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)

Fordypningskrav til hver studieretning

Fordypningskrav

Coaching og psykologi

Minimum 50 studiepoeng innenfor idrettspsykologi og coaching hvorav minimum 10 studiepoeng må være innenfor idrettspsykologi.

 • Emner innen helse-/aktivitetspsykologi og anvendt idrettspsykologi kan inngå i de 10 studiepoengene i idrettspsykologi.
 • Emner i idrettspedagogikk, idrettscoaching og trenerrollen kan inngå i de 40 studiepoengene i coachingrelaterte emner.

Fysisk prestasjonsevne

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon ved NIH
  eller
 • Minimum 45 studiepoeng i fagene fysiologi, anatomi og biomekanikk
  • I disse studiepoengene må følgende emner med minimum 7,5 studiepoeng hver inngå:
   • Generell fysiologi
   • Arbeidsfysiologi
   • Bevegelsesapparatets anatomi
  • Samt to av følgende emner med minimum 7,5 studiepoeng hver:
   • Treningsfysiologi
   • Funksjonell anatomi
   • Generell biomekanikk
   • Cellebiologi
   • Biokjemi

Idrettsmedisinske fag

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon ved NIH
  eller
 • Minimum 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelatert emner. Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes for eksempel:
  • Aktivitetsmedisin
  • Helseaspekter ved ulike treningsmetoder
  • Helsekommunikasjon
  • Målemetoder for fysisk aktivitet og fysisk form
  • Arbeids- og treningsfysiologi
  • Trening i praksis

Kroppsøving og pedagogikk

 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp)
  eller
 • 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning innen kroppsøving (60sp)
  eller
 • Minimum 60 studiepoeng innen enten:
  • Friluftsliv
   eller
  • Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Kultur og samfunn

Minimum 45 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige og/ eller humanistiske emner.

 

Master i idrettsfysioterapi

 • Bachelor i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget
 • Søkere med minimum 9 måneders relevant praksis (100% stilling) som fysioterapeut, fra dato norsk/ nordisk autorisasjon ble utstedt, blir foretrukket ved opptak (må dokumenteres med arbeidsattest).

 

European Master in Health and Physical Activity

 • utstedt bachelorgrad
 • minimum 120 studiepoeng idrettsfag
 • gjennomsnittskarakter må være "C" eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng)
 • I tillegg må søker ha følgende faglig fordypning:
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon ved NIH
   eller
  • Minimum 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelatert emner. Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes for eksempel:
   • Aktivitetsmedisin
   • Helseaspekter ved ulike treningsmetoder
   • Helsekommunikasjon
   • Målemetoder for fysisk aktivitet og fysisk form
   • Arbeids- og treningsfysiologi
   • Trening i praksis

 

Rangeringsregler

Søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterer i opptaksgrunnlaget. Hvis søkeren har flere enn 180 studiepoeng, regnes de karakterene med som gir søkeren best poengsum. Karakterer fra emner som dekker fordypningskravene regnes alltid med.

Dersom flere søkere har samme poengsum, blir eldste søker rangert først.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 09-15