Informasjon til søkere

Informasjon om søknadsprosess og viktige datoer.

Slik søker du

Følgende studier søker du opptak til via Samordna opptak:

 Gå til Samordna opptak for å finne mer informasjon om:

Ordinær søknadsfrist er 15. april.
 
Visse grupper har søknadsfirst 1. mars:
 

Følgende studier søker du opptak til via Søknadsweb:

Søknadsfrist for alle disse studiene er 15. april.
Masterstudiet i idrettsfysioterapi har opptak annethvert år (neste opptak i 2021).
Enkeltemner har søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
mandag - fredag kl. 10-14