Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Dette er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Praktisk- pedagogisk utdanning

Studiepoeng

60

Studieplasser

60

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Søknadsinformasjon

Innhold

Praktisk- pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle din idrettsfaglige kompetanse fra bachelorstudiene til elever på ulike nivåer.

Du lærer å vurdere elevers ulike forutsetninger for kroppsøving, utarbeide undervisningsopplegg og gjennomføre undervisning.

Arbeidsformer og organisering

Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Du vil lære å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre opplæring i kroppsøving i praksisperiodene.
 
I løpet av studiet er det 12-14 ukers praksis i grunn- og videregående skole.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Søkere som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å sette seg inn i regelverk for undersøking for tuberkulose ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under medisinsk testing.

 

Muligheter i arbeidslivet

Etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning får du tittelen adjunkt, og du kan undervise i grunnskolen (5. trinn og oppover) og i videregående skole. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap gir studiet tittelen lektor. Kombinerer du studiet med fysisk aktivitet og funksjonshemming, får du kompetanse til å jobbe med elever med spesielle behov.
 
Det er også andre arbeidsmuligheter i privat og offentlig sektor for deg som har en kombinasjon av pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse.

 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning