Idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Ønsker du å studere idrett og samtidig jobbe som frivillig bistandsarbeider i andre kulturer?

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Studieplan

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Studiepoeng

60

Studieplasser

20

Søknadsinformasjon

Innhold

Dette studiet er avlyst for studieåret 2021/22, grunnet covid-19.

 

Studiet gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet gir deg et reflektert forhold til bistandsproblematikk og kultur, med et spesielt fokus på de muligheter og begrensninger idrett og fysisk aktivitet har i denne sammenhengen. Du vil bl.a. være med å utvikle idrettsbistandsprosjekter, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og bistå lærere i kroppsøving.

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:
 • Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk
 • Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid
 • Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter
 • Idrett som kulturfenomen

Arbeidsformer og organisering

Studiet består av et:
 • innføringsemne (10 sp)
 • undervisning i Sør Afrika - University of Western Cape (10 sp)
 • praksisopphold (7-12 mnd.)
 • oppgaveskriving (40 sp)

Praksis

Frivilligarbeidet bygger på stor grad av ideell innsats og gjennomføres som frivillig i et samarbeidsland i regi av Norges idrettsforbund (NIF), eller andre organisasjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet i å bistå lærere i kroppsøving, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og administrativt arbeid i idrettsorganisasjoner. Les om Camilla Grandes og Raymond Bommens erfaring fra arbeid i Afrika.

Øvrig informasjon

Søknadsprosedyre

NIF organiserer og finansierer praksisoppholdet for studenter som ønsker å reise ut gjennom Idrettens Fredskorps. Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom Idrettens fredskorps, må søknad sendes til NIF innen 15. februar. 

Ønsker du å reise som idrettsfrivillig gjennom andre organisasjoner må du ta kontakt med programansvarlig ved NIH innen 15. mars. 

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap. Institutt for idrett og samfunnsvitenskap kan tilrettelegge for studenter som ønsker å studere idrett, kultur og utviklingssamarbeid på mastergradsnivå innenfor fagemnene idrettssosiologi, idrettshistorie/-filosofi og Sport Management.

Muligheter i arbeidslivet

 • Norges idrettsforbund og andre idrettsorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, som bruker idrett som et virkemiddel i utviklings- og fredsarbeid
 • Offentlige etater og private organisasjoner som har utviklings- og fredsarbeid, internasjonalt bistandsarbeid eller migrasjon som mål
 • Offentlige etater og private organisasjoner som har integreringsarbeid som mål
 • Private organisasjoner som arbeider med idrett i et norsk flerkulturelt samfunn
 • Jobb i skoleverket i kombinasjon med andre fag

Jobbmuligheter

Her kan du se flere jobbmuligheter!

Les hvordan det gikk med studenter som ble idrettsfrivillig. 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Thomas Halvorsen, opptaksansvarlig
E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-15)

Bestill studieveiledning