Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ynkje å arbeide i skole, rehabilitering eller frivillige organisasjonar med personer som trenger spesiell tilrettelegging i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.

Studiefakta

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Søknadskode

2201

Studieplan

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Studiepoeng

60

Studieplasser

20

Pris

Semesteravgift kr. 840,-

Innhold

Gjennom studiet lærer studentane å leggje til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv (heretter: bevegelsesaktivitetar) til menneske med funksjonshemmingar.

Studiet har ei pedagogisk og praksisnær tilnærming, der studentane skal engasjere seg i refleksjonar omkring det møtet som oppstår mellom pedagogen, bevegelsesaktiviteten og deltakaren, samt den konteksten som oppstår i dette møtet. Det blir først og fremst lagt vekt på sosiokulturelle og fenomenologiske forståingar av funksjonshemming.

Arbeidsformer og organisering

Studiet vert arrangert i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS), hvor studentar skal opphalde seg haustsemesteret. Ved BHSS blir studentar innpasset i den daglege verksemda ved senteret.

Studentane vil møte ulike former for undervisning og praksis. Undervisninga skjer både i plenum og i grupper der ein arbeider med sentrale tekstar og reflekterer over erfaringar som blir gjort i praksis. Det blir lagt stor vekt på studentatkive læringsformer. Det er difor forventa at studentane er tilstades også utanom den timeplanfesta undervisninga.

Øvrig informasjon

Tidligere års poenggrenser for opptak

Politiattest

Dette er en utdanning hvor det kreves politiattest for å delta i praksisopplæringen. Studenter som får tilbud om studieplass, må legge fram politiattest ved studiestart.

Tuberkulosetesting

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for tuberkulose, og levere egenerklæringsskjema for tubekulosetesting ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under "medisinsk testing".

MRSA

Studenter ved denne utdanningen plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker, og levere egenerklæringsskjema for MRSA ved studiestart. Mer info finner du på NIH sine sider under "medisinsk testing".

Videre studier

Studiet fysisk aktivitet og funksjonshemming kan inngå i en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og kvalifiserer da for opptak til master i idrettsvitenskap. Dette gjelder også for opptak til det internasjonale programmet Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity.

Studiet kan også kombineres med andre utdanninger, for eksempel innen helse- og sosialfag.

Muligheter i arbeidslivet

Sammen med lærerutdanning i kroppsøving oppnås tittelen “spesialpedagog i kroppsøving”.
 
Etter avsluttet studium er du kvalifisert for arbeid med mennesker med funksjonshemminger og bevegelsesaktiviteter innen skole, frivillige organisasjoner og rehabilitering.  

Eksempler på jobbområder

  • Kroppsøvingslærer i skolen, eller forsterkede skoler/spesialskoler
  • Pedagog på kompetansesenter for personer med funksjonshemming
  • Idrettspedagog i helsevesenet
  • Integreringskonsulent innen norsk idrett

Kontakt oss

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30 (mandag - fredag kl. 09-1130, 12-15)