Påbygningsstudier

Ved Norges idrettshøgskole tilbyr vi påbygningsstudier i flere ulike retninger relatert til idrett og fysisk aktivitet. Alle påbygningsstudiene ved NIH gir 60 studiepoeng. Påbygningsstudiene ved NIH forutsetter minimum en grunnutdanning.