Yoga i kroppsøving

Kurset har som mål å inspirere lærere til å praktisere yoga som en del av sin kroppsøvingsundervisning.

Studiefakta

Søknadsfrist

Neste kurs planlegges gjennomført i 2019.

Pris

600,-

Innhold

Yoga har blitt stadig mer populært og kursdagens hensikt er å inspirere lærere til å inkludere yoga i sin undervisning.  I Yoga som praksis legges det vekt på å oppleve kroppen i bevegelse. I kroppsøving kan yoga være en bevegelsesform som kan hjelpe eleven med å utforske og bli kjent med egen kropp og bevegelsespotensial.  

Yoga er godt relatert til formålet for kroppsøvingsfaget

  • Kroppsøving som allmenndannende fag skal ivareta at mennesket sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen.
  • Faget skal inspirere til bevegelse, kreativitet og selvstendighet hos den enkelte.
  • Faget skal gi kunnskap om hvordan kroppen fungerer i aktivitet og hvile, og erfaring med hvorledes man kan utvikle praktiske ferdigheter i de ulike aktivitetsformene.

Gode opplevelser i kroppsøving kan være med å legge grunnlaget for en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil hos de unge

Arbeidsformer og organisering

Se program 2016 her

Kontakt oss

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27