Presentasjoner

 "Den kompetente barne- og ungdomstreneren" - trenerkonferansen har til hensikt å gi trenere for barn og ungdom faglig påfyll med de beste eksempler fra praksisfeltet, ny forskning, utveksling av erfaringer og etablering av nye nettverk

Presentasjoner fra konferansen 2019:

Programmet fra 20. - 21. september 2019 (pdf)

Konferansen besto av teoretiske foredrag, workshops og praktiske økter

NIF_logo_175x150.jpg