Tron Krosshaug

Professor Norges idrettshøgskole

Tron er professor ved Norges idrettshøyskole og Senter for idrettsskadeforskning. Han har jobbet på NIH med forskning og undervisning siden 2000 og fullførte doktorgrad i biomekanikk i 2006 på emnet «Videoanalyse av korsbåndskader». De primære forskningsområdene er relatert til idrettsskader og biomekaniske analyser av styrketreningsøvelser. Han har utdannet studentkull (fulltids og deltidsstudenter) på NIH i styrke-, utholdenhets- og bevegelighetstrening siden 2007.
 
Tron startet selskapet Muscle Animations AS sammen med sin kollega Oliver Faul i mars 2013. Muscle Animations utvikler banebrytende 3D-animasjoner av styrketreningsøvelser der muskelbruk og biomekaniske analyser blir forklart på en enkel og intuitiv måte. Se også https://www.muscleanimations.com/