Marte Bentzen

Førstemanuensis Norges idrettshøgskole

Marte Bentzen jobber som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Hennes doktorgrad omhandlet trenere i idretten. Hun er i dag ansvarlig for studiet "Fysisk aktivitet og funksjonshemming".