Mari Kristin Sisjord

Professor og Seksjonsleder Seksjon for Kultur og Samfunn ved Norges idrettshøgskole

Mari Kristin Sisjord er professor i idrettssosiologi. Hennes forskningsfelt har primært vært idrett for barn og unge, og idrett og ungdomskultur der hun har hatt flere prosjekter om snowboard. Videre har hun forsket mye på tema om idrett og kjønn, for eksempel et pågående prosjekt som fokuserer på spørsmål om hvorfor det er så få kvinnelige trenere, og spesielt på høyere nivå.