Lars Tore Ronglan

Professor og rektor ved Norges idrettshøgskole

Lars Tore er professor og rektor på Norges idrettshøgskole. Han har gjennom mange år undervist og forsket på trenerrollen, læring og ferdighetsutvikling i idrett. I 2018 utga han boka 'Lagspilltreneren - Å lede unge i lag'. Her skriver han om trenerens hovedoppgave: å lede lærings- og utviklingsprosesser i treningsgruppa. Lars Tore er tidligere landslagsspiller i håndball og har lang trenererfaring både fra barne-, ungdoms- og elitehåndball.