Jan Spurkeland

Relasjonsnestor

Organisasjonsutvikler, forfatter og foredragsholder. Litteratur: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjionshjelp, Relasjonspedagogikk, Tilpasset Ledelse og Relasjonell atferd i arbeidslivet.
30 års erfaring fra fagfeltet. Driver Relasjonsakademiet og underviser for skolen, idretten og næringslivet innen samhandling og lagutvikling.