Bente Lunke Norum

Foreningen for barne- og ungdomsidrett (FBUI)

Sammen med  Frode Nordli har Bente Lunke Norum stiftet Foreningen for barne- og ungdomsidrett. 

FORENINGEN SKAL:
  • Jobbe for å fremme idrettsglede for alle barn og unge i Norge
  • Jobbe for å redusere frafallet i norsk barne- og ungdomsidrett
  • Fungere som et kompetansesenter for utøvere, foreldre, trenere, dommere, idrettslag, frivillige og andre ressurspersoner tilknyttet norsk barne- og ungdomsidrett
  • Være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner for både formelle og uformelle organer som jobber med norsk idrett, som Norges Idrettsforbund, særforbund, idrettskretser, olympiatoppen, idrettslag og foreldregrupper.