Trener og barn i garderoben

Barne- og ungdomstrenerkonferansen

Bli oppdatert på beste praksis og forskning innen fagfeltet. Konferansen gjenomføres fredag 18. og lørdag 19. september 2020 og er et samarbeid mellom NIH, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, NIF og særforbundene. Målgruppen er spesielt trenere i barne- og ungdomsidretten, men egner seg også for forskere og praktikere som er interessert i tematikken.