Program

Trenerkonferansen har til hensikt å gi trenere for barn og ungdom faglig påfyll med de beste eksempler fra praksisfeltet, ny forskning, utveksling av erfaringer og etablering av nye nettverk

Programmet publiserers i midten av juni!

 

Konferansen vil ha hovedfokus på:

  1. Daglig treningskvalitet
  2. Bygge gode relasjoner i treningsgruppa
  3. Kvalitet i konkurransegjennomføringen

- disse presentatørene vet vi at kommer