Trener og barn i garderoben

Barne- og ungdomstrenerkonferansen

Bli oppdatert på beste praksis og forskning innen fagfeltet. Konferansen 20. og 21. september 2019 er et samarbeid mellom NIH, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, NIF og særforbundene og retter seg spesielt mot trenere i barne- og ungdomsidretten, men egner seg også for forskere og praktikere som er interessert i tematikken.