Kroppsøving og Idrettsfag i bevegelse - perspektiver og   konsekvenser

Årets konferanse har et fokus på endringene i norsk skole og utdanning.

Kroppsøving og idrettsfag er begge i prosesser med å utvikle nye læreplaner og alt tyder på at vi får 5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Aktuelle tema vil blant annet kunne være:

  • Hva er bakgrunnen for endringene og hva vil konsekvensene bli for fremtidens skole og lærerutdanning?
  • Hvilken forskningsbasert kunnskap og teoretiske perspektiver kan bidra til utvikling av fagfeltet vårt?

Abstractinnsending

Abstracts sendes inn senest 31.mars til kro2019@nih.no

Benytt vedlagte abstractsmal 

PROGRAM KOMMER

Kontakt

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36