Program

Her finner du fullt program med parallellsesjoner for Kroppsøvingskonferansen 7. - 8. juni 2018. Årets konferanse har fått tittelen: Kroppsøvingsfaget i bevegelse - gjennom tidene

PROGRAM

 

Kontakt

Marte Bentzen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 36