Påmelding og informasjon

Kroppsøvingskonferansen 2018 arrangeres 7. - 8. juni på Norges idrettshøgskole

PÅMELDINGSFRIST 31. MAI

påmeldinG Ordinær priS kr 1800,-

Påmelding STUDENtpriS Kr 1000,-

Kontakt

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27