Hovedtalere

Per Midthaugen, NIH

6. juni: Fagfornyelsen i kroppsøving ved Per Midthaugen,   førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole og leder av læreplangruppa til Fagfornyelsen i kroppsøving

Hvordan vil fremtidens kroppsøvingsfag se ut, og hva er bakgrunnen for endringene som er gjort? Hva bør lærere og lærerutdanning ha fokus på for å ivareta hensikten og intensjonen med planen når den implementeres fra høsten 2020?  Foredraget vil blant annet løfte noen sentrale nøkkelspørsmål for videre diskusjon:

  • Gir læreplanen en tydelig retning for det elevene skal lære – og er kjerneelementene ivaretatt?
  • Er læreplanen tilstrekkelig fornyet og fremtidsrettet?
  • Uttrykker kompetansemålene på en tydelig måte det viktigste elevene skal lære – og er disse målene mulig å vurdere?
Karin Redelius, GIH

 

 

7. juni: Karin Redelius Hun er professor i pedagogikk med "inriktning mot idrottens påverkans- och lärprocesser" ved GIH, Stockholm.