svømmehall nih

Kroppsøvingskonferansen 2018

Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole 7. - 8. juni. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.