Program torsdag 3. juni 2021

Dag 1 - torsdag 3. juni

09:00 – 09:15

Velkommen

Rektor Lars Tore Ronglan og instituttleder Reidar Säfvenbom

09:15 – 09:30

Åpning 

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

09:30 – 10:15

Plenumsforedrag 1

Hva er en profesjon - og hvem er de «profesjonelle»?

Professor Kari Smith, NTNU

10:15 – 10:30

Digital Mingling

10:30 - 12.15 

Paralelle sesjoner

 

 

Sesjon 1

Vurdering i kroppsøving

Leder: Erik Aasland

Sesjon 2

Elever, trivsel og livsmestring

Leder: Gro Nesheim Bjørkvik

Sesjon 3

Skolefriluftslivet i perspektiv

Leder: Jørgen Eriksen

10:30

Biological Maturity Timing and Relative Age in Association with Pupils` Mark in PE in Lower Secondary School.

Ruben Vist Hagen (NTNU), Monika Haga, Hermundur Sigmundsson, Håvard Lorås

"Tror vi er en ganske aktiv familie..." - Betydning av elevers forskjellige bakgrunner for inkludering og ekskludering i kroppsøving

Ingfrid M. Thorjussen (NLA), Mari Kristin Sisjord

Ung i Oslo 2018: Deltakelse i friluftsliv blant 13- til 19-åringer

Jørgen Eriksen (NIH), Kirsti P. Gurholt

10:55

Elevvurdering i kroppsøving.

En kvalitativ undersøkelse av ungdomsskolelæreres beskrivelser av

vurderingspraksiser i kroppsøving.

Christine Ulsnes Strand (UiA), Erik Aasland

Livsmestring og kroppsøving – et filosofisk perspektiv

Jens E. Birsch (OsloMet), Rein M. Jensen

Hvorvidt bidrar friluftsliv i skoler og frivillige organisasjoner til utjevning av sosial ulikhet i deltakelse i friluftsliv?

Kirsti P. Gurholt (NIH), Jørgen Eriksen

11:20

Kroppsøving som læringsfag i skolen

Erik Aasland (UiA)

Mistrivsel i kroppsøvingsfaget

Gro Næsheim-Bjørkvik (UiS), Nina Sømme Kvarstein

Aktiv friluftslivsundervisning i grunnskolen i Oslo: Samarbeid med FRIGO en forutsetning?

Anna Nordaunet (NIH), Kirsti P. Gurholt

11:45

Bør karakaterer avskaffes i kroppsøving?

Erlend Ellefsen Vinje (USN/OsloMet), Steinar Brattenborg, Joar Skrede

Utviklingsprosesser i kroppsøvingsfaget – implementering og gjennomføring av interessebasert kroppsøving

Birgitte N. Husebye (HiOf), Steffen Tangen, Kjersti Mordal Moen

 ’Friluftsliv literacy’ i tilknytning til ‘physical literacy’

Idar lyngstad (Nord universitet), Eivind Sæther

 

12:15 – 13:15

Lunsj (- i diverse grupper for den som vil)

 

13:15 – 14:25

Parallelle sesjoner

 

 

 

Sesjon 1

 Lek og dans på timeplanen

Leder: Reidun Nerhus Fretland

Sesjon 2

Kroppsøving og pedagogikk

Leder: Mats Hordvik

Sesjon 3

Risiko, undervisning og læring

Leder: Lise Porsanger

13:15

Lek i læreplanen i kroppsøving

Sondre Sæther (NIH), Petter Erik Leirhaug, Jorun S. Borgen

Modellbasert undervisning i norsk kroppsøving: Dybdelæring

Karl Petter Fon (USN) Mats Hordvik

Læreres risiko- og sikkerhetsarbeid i kroppsøving

Lise Porsanger (NTNU)

13:40

Dans i kroppsøvingsfaget – kva no?

Reidun Nerhus Fretland (HVL)

Et PhD – studie av å øve elevene i varierte bevegelsesmuligheter i kroppsøving på ungdomsskolen

Carl-Emil Marstrander Askildsen (OsloMet)

Beslutningsprosesser og praktisk kunnskap i friluftsliv

Signe Pedersen (UiA), Thomas Birkedal Stenqvist, Ketil Østrem

14:05

Att undervisa dans och kreativitet i idrottslärarutbildning

Cristopher Engdahl (GIH), Dean Barker, Suzanne Lundvall

Svømmeferdigheter eller livredningskompetanse

Ann-Helen Odberg (HVL)

Vurdering for livslang friluftslivsglede i faget kroppsøving

Mathias B. Mandelid (HVL), Kristian Abelsen, Petter Erik Leirhaug

14:30- 15:00

Etter dagen: Deling av tanker

Etter dagen: Deling av tanker

Etter dagen: Deling av tanker