Program fredag 4. juni 2021

Dag 2 - fredag 4. juni

09:00 – 09:45

Plenumsforedrag 2

Spør meg hva jeg har, ikke bare hva jeg mangler!

Fargespill - ressursfokus, anerkjennelse, og interkulturelt fellesskap i praksis.

Kunstnerisk leder og initiativtaker til Fargespill, Ole Hamre

10:00 – 11:40 Parallelle sesjoner

 

 

Sesjon 1

Praksis og studentaktive læringsformer

Leder: Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Sesjon 2

Lærerutdanningen i utvikling

Leder: Glenn Ø. Kjerland

Sesjon 3

Kropp, praktiske og estetiske læreprosesser

Leder: Kristin Walseth

10:00

Fra egen kunnskapsproduksjon til utvikling av en studentaktiv læringsform i kroppsøvingslærerutdanningene

Åge Lauritzen (HVL), Glenn Kjerland

Kontinuerlig profesjonell utvikling for lærerutdannere

Mats Hordvik (NIH), Tim Fletcher, Anders Haugen, Berit Engebretsen, Lasse Møller

Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Hvordan står det til i kroppsøvingsfaget?

Inger-Åshild By (NIH), Asle Holthe, Catrine Lie, Jostein Sandven, Ingeborg Lunde Vestad, Ingvild M. Birkeland

10:25

Kroppsøvingsstudenters praksiserfaringer

Marius Wick Kvalvaag (NLA), Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

The movement subject knowledge is the problem, not the subject didactic knowledge

Håkan Larsson (GIH), Dean Barker, Jan-Eric Ekberg, Gunn Nyberg

Lærerstudenters kroppslige tilstedeværelse i undervisning

Judith Helene Bratten (OsloMet)

10:50

 ”Jeg tenker funnene som kommer frem i artikkelen kan være viktige å ha i bakhodet for meg som fremtidig lærer” – en studie av hvordan lærerstudenter jobber med å anvende forskningslitteratur innenfor tema mangfold og inkludering

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (NLA)

Å samarbeide om kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanning

Glenn Øvrevik Kjerland (HVL)

Med kropp som prosjekt: Estetisering og kroppspraksiser i ungdomstida

Kristin Walseth (OsloMet), Ingunn Marie Eriksen

11:15

Kan erfaringer fra punktpraksis i kroppsøvingsfaget få betydning for Lærerutdanning 2025?

Linda hjemgård Johansen (UiT), Ingrid Frenning

 

 

”Start av maskineriet” – En diskursanalyse av kroppen i læreverk i kroppsøvingsfaget

Cathrine Berger Myreng (HVL), Gunn Helene Engelsrud, Glenn Øvrevik Kjerland

11:40 – 12:30

Lunsj (- i diverse grupper for den som vil)

 

12:30 – 13:45

       Parallelle sesjoner

 

 

Sesjon 1

 Kroppsøving og pedagogikk

Leder: Kenneth Aggerholm

Sesjon 2

Kroppsøving og profesjonsforståelse

Leder: Petter Erik Leirhaug

Sesjon 3

 Sted og læring i friluftsliv

Leder: Jostein Rønning Sanderu

12:30

Kroppslig læring - Pedagogiske implikasjoner

En litteraturgjennomgang

Iselin Aartun (OsloMet), Kristin walseth, Øyvind Førland Standal, David Kirk

Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine refleksjoner rundt sitt pedagogiske credo

Ove Olsen Sæle (HVL), Petter Erik Leirhaug,Jan Morten Loftesnes, Bjørg Oddrun Hallås, Trond Egil Arnesen

Ett transformativt perspektiv på lärande i friluftsliv - små steg till större förändringar

Suzanne Lundvall (GIH), Rasmus Karlander, Mattias Svard

12:55

Humanvitenskapelig pedagogikk i kroppsøvingsfaget

Kenneth Aggerholm (NIH), Øyvind Førland Standal

Profesjonalitet hos lærere i kroppsøving og idrettsfag ved skolenedstengingen 12. mars 2020

Petter Erik Leirhaug (NIH), Lars Harald Eide, Reidar Säfvenbom

Rom og sted i friluftslivsundervisning. Uuttalte teoretiske perspektiver på en langvarig praksis?

Iver Mytting (NIH)

13.20

 

Følelser i spill – en kroppsøvingslærers erfaringer

Eva Høijord (NIH)

Didaktisk sensitivitet: Et bidrag til en utedidaktikk som er følsom for barn og sted

Jostein Rønning Sanderud (HVl), Kirsti P. Gurholt, Vergard Fusche Moe

 

13:45

Felles avslutning

14:15

Konferansen avsluttet