Abstracts

Kroppsøvingskonferansen 2020 er utsatt til 2021 p.g.a. koronaviruspandemien.

Kroppsøvingskonferansen Kroppsøvingsfaget i bevegelse ønsker abstracts. Benytt vedlagte mal. ABSTRACTMAL

Abstract sendes inn til kroppsovingskonferansen@nih.no

 

 

Kontakt

Mona Sannerud Moe

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27

Olav Skrudland

Vitenskapelig assistent