Ole Hamre

Ole Hamre er kunstnerisk leder for, og en av initiativtakerne til Fargespill. Han har vært tett på prosessene rundt å definere Fargespill som pedagogisk metode og implementering av metoden som grunnleggende føring ved enkeltskoler i Bergen. 

 

Spør meg hva jeg har, ikke bare hva jeg mangler!

Fargespill - ressursfokus, anerkjennelse, og interkulturelt fellesskap i praksis.

Fargespill er scenekunst, men også et håndfast eksempel på hva som skjer med både kollektivet og enkeltmennesket når ideen om at alle mennesker har noe unikt å bidra med, blir omsatt i praksis. 

Fargespill er et scenekunstprosjekt. De som står på scenen er barn og ungdom med bakgrunn fra hele verden. Forestillingene bygges av musikk og dans disse unge menneskene har med seg fra sine liv og sine respektive kulturer. Forestillingen er et bilde på hvem vi er sammen i dag og hvordan spørsmålet "Hva har du med deg?" bringer frem ressurser i alle. Fargespill startet som en Festspill-forestilling i 2004 og konseptet har siden spredd seg til 26 kommuner og byer i hele Norge. Fargespills metodikk har de siste årene vært en del av lærerutdanningen ved HVL. Prosjektet har mottatt flere priser og har blitt nominert både til Spellemannsprisen og Nobels Fredspris.